0001 /* Generated By:JJTree&JavaCC: Do not edit this line. JSParser.java */
0002 package org.descripter.js.parse;
0003 
0004 public class JSParser/*@bgen(jjtree)*/implements JSParserTreeConstants, JSParserConstants {/*@bgen(jjtree)*/
0005  protected JJTJSParserState jjtree = new JJTJSParserState();void jjtreeOpenNodeScope(Node n) {
0006         ((AbstractNode)n).firstToken = getToken(1);
0007     }
0008 
0009     void jjtreeCloseNodeScope(Node n) {
0010         ((AbstractNode)n).lastToken = getToken(0);
0011     }
0012 
0013 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 7.8: Literals */
0014  final public void Literal() throws ParseException {
0015 /*@bgen(jjtree) Literal */
0016     ECMALiteral jjtn000 = new ECMALiteral(this, JJTLITERAL);
0017     boolean jjtc000 = true;
0018     jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0019     jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);Token t;
0020   try {
0021    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0022    case DECIMAL_LITERAL:
0023     t = jj_consume_token(DECIMAL_LITERAL);
0024     break;
0025    case HEX_INTEGER_LITERAL:
0026     t = jj_consume_token(HEX_INTEGER_LITERAL);
0027     break;
0028    case STRING_LITERAL:
0029     t = jj_consume_token(STRING_LITERAL);
0030     break;
0031    case BOOLEAN_LITERAL:
0032     t = jj_consume_token(BOOLEAN_LITERAL);
0033     break;
0034    case NULL_LITERAL:
0035     t = jj_consume_token(NULL_LITERAL);
0036     break;
0037    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0038     t = jj_consume_token(REGULAR_EXPRESSION_LITERAL);
0039     break;
0040    default:
0041     jj_la1[0] = jj_gen;
0042     jj_consume_token(-1);
0043     throw new ParseException();
0044    }
0045      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0046      jjtc000 = false;
0047      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0048         jjtn000.jjtSetValue(t.image);
0049   } finally {
0050  if (jjtc000) {
0051   jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0052   jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0053  }
0054   }
0055  }
0056 
0057 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.1: Primary Expressions */
0058  final public void PrimaryExpression() throws ParseException {
0059   if (jj_2_1(2147483647)) {
0060               ECMAThisReference jjtn001 = new ECMAThisReference(this, JJTTHISREFERENCE);
0061               boolean jjtc001 = true;
0062               jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0063               jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0064    try {
0065     jj_consume_token(THIS);
0066    } finally {
0067               if (jjtc001) {
0068                jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0069                jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0070               }
0071    }
0072   } else if (jj_2_2(2147483647)) {
0073    ObjectLiteral();
0074   } else if (jj_2_3(2147483647)) {
0075             ECMAGroup jjtn002 = new ECMAGroup(this, JJTGROUP);
0076             boolean jjtc002 = true;
0077             jjtree.openNodeScope(jjtn002);
0078             jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
0079    try {
0080     jj_consume_token(LPAREN);
0081     Expression();
0082     jj_consume_token(RPAREN);
0083    } catch (Throwable jjte002) {
0084             if (jjtc002) {
0085              jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
0086              jjtc002 = false;
0087             } else {
0088              jjtree.popNode();
0089             }
0090             if (jjte002 instanceof RuntimeException) {
0091              {if (true) throw (RuntimeException)jjte002;}
0092             }
0093             if (jjte002 instanceof ParseException) {
0094              {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
0095             }
0096             {if (true) throw (Error)jjte002;}
0097    } finally {
0098             if (jjtc002) {
0099              jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
0100              jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
0101             }
0102    }
0103   } else if (jj_2_4(2147483647)) {
0104    Identifier();
0105   } else if (jj_2_5(2147483647)) {
0106    ArrayLiteral();
0107   } else if (jj_2_6(2)) {
0108    Literal();
0109   } else {
0110    jj_consume_token(-1);
0111    throw new ParseException();
0112   }
0113  }
0114 
0115 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.1.4: Array Initialiser */
0116  final public void ArrayLiteral() throws ParseException {
0117 /*@bgen(jjtree) ArrayLiteral */
0118  ECMAArrayLiteral jjtn000 = new ECMAArrayLiteral(this, JJTARRAYLITERAL);
0119  boolean jjtc000 = true;
0120  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0121  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0122   try {
0123    jj_consume_token(LBRACKET);
0124    if (jj_2_7(2)) {
0125     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0126     case COMMA:
0127      Elision();
0128      break;
0129     default:
0130      jj_la1[1] = jj_gen;
0131      ;
0132     }
0133     jj_consume_token(RBRACKET);
0134    } else if (jj_2_8(2147483647)) {
0135     ElementList();
0136     Elision();
0137     jj_consume_token(RBRACKET);
0138    } else {
0139     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0140     case TYPEOF:
0141     case NEW:
0142     case VOID:
0143     case FUNCTION:
0144     case THIS:
0145     case DELETE:
0146     case LBRACE:
0147     case LPAREN:
0148     case LBRACKET:
0149     case RBRACKET:
0150     case COMMA:
0151     case PLUS:
0152     case MINUS:
0153     case INC:
0154     case DEC:
0155     case BNOT:
0156     case NOT:
0157     case NULL_LITERAL:
0158     case BOOLEAN_LITERAL:
0159     case DECIMAL_LITERAL:
0160     case HEX_INTEGER_LITERAL:
0161     case STRING_LITERAL:
0162     case IDENTIFIER_NAME:
0163     case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0164      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0165      case TYPEOF:
0166      case NEW:
0167      case VOID:
0168      case FUNCTION:
0169      case THIS:
0170      case DELETE:
0171      case LBRACE:
0172      case LPAREN:
0173      case LBRACKET:
0174      case COMMA:
0175      case PLUS:
0176      case MINUS:
0177      case INC:
0178      case DEC:
0179      case BNOT:
0180      case NOT:
0181      case NULL_LITERAL:
0182      case BOOLEAN_LITERAL:
0183      case DECIMAL_LITERAL:
0184      case HEX_INTEGER_LITERAL:
0185      case STRING_LITERAL:
0186      case IDENTIFIER_NAME:
0187      case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0188       ElementList();
0189       break;
0190      default:
0191       jj_la1[2] = jj_gen;
0192       ;
0193      }
0194      jj_consume_token(RBRACKET);
0195      break;
0196     default:
0197      jj_la1[3] = jj_gen;
0198      jj_consume_token(-1);
0199      throw new ParseException();
0200     }
0201    }
0202   } catch (Throwable jjte000) {
0203      if (jjtc000) {
0204       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0205       jjtc000 = false;
0206      } else {
0207       jjtree.popNode();
0208      }
0209      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0210       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0211      }
0212      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0213       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0214      }
0215      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0216   } finally {
0217      if (jjtc000) {
0218       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0219       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0220      }
0221   }
0222  }
0223 
0224  final public void ElementList() throws ParseException {
0225   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0226   case COMMA:
0227    Elision();
0228    break;
0229   default:
0230    jj_la1[4] = jj_gen;
0231    ;
0232   }
0233   AssignmentExpression();
0234   label_1:
0235   while (true) {
0236    if (jj_2_9(2147483647)) {
0237     ;
0238    } else {
0239     break label_1;
0240    }
0241    Elision();
0242    AssignmentExpression();
0243   }
0244  }
0245 
0246  final public void Elision() throws ParseException {
0247   label_2:
0248   while (true) {
0249    jj_consume_token(COMMA);
0250    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0251    case COMMA:
0252     ;
0253     break;
0254    default:
0255     jj_la1[5] = jj_gen;
0256     break label_2;
0257    }
0258   }
0259  }
0260 
0261 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.1.5: Object Initialiser */
0262  final public void ObjectLiteral() throws ParseException {
0263 /*@bgen(jjtree) ObjectLiteral */
0264  ECMAObjectLiteral jjtn000 = new ECMAObjectLiteral(this, JJTOBJECTLITERAL);
0265  boolean jjtc000 = true;
0266  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0267  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0268   try {
0269    jj_consume_token(LBRACE);
0270    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0271    case DECIMAL_LITERAL:
0272    case STRING_LITERAL:
0273    case IDENTIFIER_NAME:
0274     PropertyNameAndValueList();
0275     break;
0276    default:
0277     jj_la1[6] = jj_gen;
0278     ;
0279    }
0280    jj_consume_token(RBRACE);
0281   } catch (Throwable jjte000) {
0282      if (jjtc000) {
0283       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0284       jjtc000 = false;
0285      } else {
0286       jjtree.popNode();
0287      }
0288      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0289       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0290      }
0291      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0292       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0293      }
0294      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0295   } finally {
0296      if (jjtc000) {
0297       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0298       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0299      }
0300   }
0301  }
0302 
0303  final public void PropertyNameAndValueList() throws ParseException {
0304   PropertyAssignment();
0305   label_3:
0306   while (true) {
0307    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0308    case COMMA:
0309     ;
0310     break;
0311    default:
0312     jj_la1[7] = jj_gen;
0313     break label_3;
0314    }
0315    if (jj_2_10(2147483647)) {
0316     jj_consume_token(COMMA);
0317     PropertyAssignment();
0318    } else {
0319     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0320     case COMMA:
0321      jj_consume_token(COMMA);
0322      break;
0323     default:
0324      jj_la1[8] = jj_gen;
0325      jj_consume_token(-1);
0326      throw new ParseException();
0327     }
0328    }
0329   }
0330  }
0331 
0332  final public void PropertyAssignment() throws ParseException {
0333 /*@bgen(jjtree) PropertyAssignment */
0334  ECMAPropertyAssignment jjtn000 = new ECMAPropertyAssignment(this, JJTPROPERTYASSIGNMENT);
0335  boolean jjtc000 = true;
0336  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0337  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0338   try {
0339    PropertyName();
0340    jj_consume_token(COLON);
0341    AssignmentExpression();
0342   } catch (Throwable jjte000) {
0343      if (jjtc000) {
0344       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0345       jjtc000 = false;
0346      } else {
0347       jjtree.popNode();
0348      }
0349      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0350       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0351      }
0352      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0353       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0354      }
0355      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0356   } finally {
0357      if (jjtc000) {
0358       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0359       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0360      }
0361   }
0362  }
0363 
0364  final public void PropertyName() throws ParseException {
0365   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0366   case IDENTIFIER_NAME:
0367    Identifier();
0368    break;
0369   case STRING_LITERAL:
0370      ECMALiteral jjtn001 = new ECMALiteral(this, JJTLITERAL);
0371      boolean jjtc001 = true;
0372      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0373      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0374    try {
0375     jj_consume_token(STRING_LITERAL);
0376    } finally {
0377      if (jjtc001) {
0378       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0379       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0380      }
0381    }
0382    break;
0383   case DECIMAL_LITERAL:
0384      ECMALiteral jjtn002 = new ECMALiteral(this, JJTLITERAL);
0385      boolean jjtc002 = true;
0386      jjtree.openNodeScope(jjtn002);
0387      jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
0388    try {
0389     jj_consume_token(DECIMAL_LITERAL);
0390    } finally {
0391      if (jjtc002) {
0392       jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
0393       jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
0394      }
0395    }
0396    break;
0397   default:
0398    jj_la1[9] = jj_gen;
0399    jj_consume_token(-1);
0400    throw new ParseException();
0401   }
0402  }
0403 
0404 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.2: Left-Hand-Side Expressions */
0405  final public void MemberExpression() throws ParseException {
0406      ECMAAccess jjtn002 = new ECMAAccess(this, JJTACCESS);
0407      boolean jjtc002 = true;
0408      jjtree.openNodeScope(jjtn002);
0409      jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
0410   try {
0411    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0412    case THIS:
0413    case LBRACE:
0414    case LPAREN:
0415    case LBRACKET:
0416    case NULL_LITERAL:
0417    case BOOLEAN_LITERAL:
0418    case DECIMAL_LITERAL:
0419    case HEX_INTEGER_LITERAL:
0420    case STRING_LITERAL:
0421    case IDENTIFIER_NAME:
0422    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0423     PrimaryExpression();
0424     break;
0425    case FUNCTION:
0426     FunctionExpression();
0427     break;
0428    case NEW:
0429              ECMANewOperation jjtn001 = new ECMANewOperation(this, JJTNEWOPERATION);
0430              boolean jjtc001 = true;
0431              jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0432              jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0433     try {
0434      jj_consume_token(NEW);
0435      MemberExpression();
0436      Arguments();
0437     } catch (Throwable jjte001) {
0438              if (jjtc001) {
0439               jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
0440               jjtc001 = false;
0441              } else {
0442               jjtree.popNode();
0443              }
0444              if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
0445               {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
0446              }
0447              if (jjte001 instanceof ParseException) {
0448               {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
0449              }
0450              {if (true) throw (Error)jjte001;}
0451     } finally {
0452              if (jjtc001) {
0453               jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0454               jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0455              }
0456     }
0457     break;
0458    default:
0459     jj_la1[10] = jj_gen;
0460     jj_consume_token(-1);
0461     throw new ParseException();
0462    }
0463    label_4:
0464    while (true) {
0465     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0466     case LBRACKET:
0467     case DOT:
0468      ;
0469      break;
0470     default:
0471      jj_la1[11] = jj_gen;
0472      break label_4;
0473     }
0474     PropertyAccessor();
0475    }
0476   } catch (Throwable jjte002) {
0477      if (jjtc002) {
0478       jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
0479       jjtc002 = false;
0480      } else {
0481       jjtree.popNode();
0482      }
0483      if (jjte002 instanceof RuntimeException) {
0484       {if (true) throw (RuntimeException)jjte002;}
0485      }
0486      if (jjte002 instanceof ParseException) {
0487       {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
0488      }
0489      {if (true) throw (Error)jjte002;}
0490   } finally {
0491      if (jjtc002) {
0492       jjtree.closeNodeScope(jjtn002, jjtree.nodeArity() > 1);
0493       jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
0494      }
0495   }
0496  }
0497 
0498  final public void NewExpression() throws ParseException {
0499   if (jj_2_11(2147483647)) {
0500    MemberExpression();
0501   } else {
0502    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0503    case NEW:
0504      ECMAAllocation jjtn001 = new ECMAAllocation(this, JJTALLOCATION);
0505      boolean jjtc001 = true;
0506      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0507      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0508     try {
0509      jj_consume_token(NEW);
0510      NewExpression();
0511     } catch (Throwable jjte001) {
0512      if (jjtc001) {
0513       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
0514       jjtc001 = false;
0515      } else {
0516       jjtree.popNode();
0517      }
0518      if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
0519       {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
0520      }
0521      if (jjte001 instanceof ParseException) {
0522       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
0523      }
0524      {if (true) throw (Error)jjte001;}
0525     } finally {
0526      if (jjtc001) {
0527       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0528       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0529      }
0530     }
0531     break;
0532    default:
0533     jj_la1[12] = jj_gen;
0534     jj_consume_token(-1);
0535     throw new ParseException();
0536    }
0537   }
0538  }
0539 
0540  final public void PropertyAccessor() throws ParseException {
0541   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0542   case LBRACKET:
0543      ECMAArrayAccessor jjtn001 = new ECMAArrayAccessor(this, JJTARRAYACCESSOR);
0544      boolean jjtc001 = true;
0545      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0546      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0547    try {
0548     jj_consume_token(LBRACKET);
0549     Expression();
0550     jj_consume_token(RBRACKET);
0551    } catch (Throwable jjte001) {
0552      if (jjtc001) {
0553       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
0554       jjtc001 = false;
0555      } else {
0556       jjtree.popNode();
0557      }
0558      if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
0559       {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
0560      }
0561      if (jjte001 instanceof ParseException) {
0562       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
0563      }
0564      {if (true) throw (Error)jjte001;}
0565    } finally {
0566      if (jjtc001) {
0567       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0568       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0569      }
0570    }
0571    break;
0572   case DOT:
0573      ECMAMemberAccessor jjtn002 = new ECMAMemberAccessor(this, JJTMEMBERACCESSOR);
0574      boolean jjtc002 = true;
0575      jjtree.openNodeScope(jjtn002);
0576      jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
0577    try {
0578     jj_consume_token(DOT);
0579     Identifier();
0580    } catch (Throwable jjte002) {
0581      if (jjtc002) {
0582       jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
0583       jjtc002 = false;
0584      } else {
0585       jjtree.popNode();
0586      }
0587      if (jjte002 instanceof RuntimeException) {
0588       {if (true) throw (RuntimeException)jjte002;}
0589      }
0590      if (jjte002 instanceof ParseException) {
0591       {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
0592      }
0593      {if (true) throw (Error)jjte002;}
0594    } finally {
0595      if (jjtc002) {
0596       jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
0597       jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
0598      }
0599    }
0600    break;
0601   default:
0602    jj_la1[13] = jj_gen;
0603    jj_consume_token(-1);
0604    throw new ParseException();
0605   }
0606  }
0607 
0608  final public void CallExpression() throws ParseException {
0609 /*@bgen(jjtree) #Access(> 1) */
0610  ECMAAccess jjtn000 = new ECMAAccess(this, JJTACCESS);
0611  boolean jjtc000 = true;
0612  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0613  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0614   try {
0615    MemberExpression();
0616    Arguments();
0617    label_5:
0618    while (true) {
0619     if (jj_2_12(2)) {
0620      ;
0621     } else {
0622      break label_5;
0623     }
0624     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0625     case LPAREN:
0626      Arguments();
0627      break;
0628     case LBRACKET:
0629     case DOT:
0630      PropertyAccessor();
0631      break;
0632     default:
0633      jj_la1[14] = jj_gen;
0634      jj_consume_token(-1);
0635      throw new ParseException();
0636     }
0637    }
0638   } catch (Throwable jjte000) {
0639      if (jjtc000) {
0640       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0641       jjtc000 = false;
0642      } else {
0643       jjtree.popNode();
0644      }
0645      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0646       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0647      }
0648      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0649       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0650      }
0651      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0652   } finally {
0653      if (jjtc000) {
0654       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
0655       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0656      }
0657   }
0658  }
0659 
0660  final public void Arguments() throws ParseException {
0661 /*@bgen(jjtree) Arguments */
0662  ECMAArguments jjtn000 = new ECMAArguments(this, JJTARGUMENTS);
0663  boolean jjtc000 = true;
0664  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0665  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0666   try {
0667    jj_consume_token(LPAREN);
0668    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0669    case TYPEOF:
0670    case NEW:
0671    case VOID:
0672    case FUNCTION:
0673    case THIS:
0674    case DELETE:
0675    case LBRACE:
0676    case LPAREN:
0677    case LBRACKET:
0678    case PLUS:
0679    case MINUS:
0680    case INC:
0681    case DEC:
0682    case BNOT:
0683    case NOT:
0684    case NULL_LITERAL:
0685    case BOOLEAN_LITERAL:
0686    case DECIMAL_LITERAL:
0687    case HEX_INTEGER_LITERAL:
0688    case STRING_LITERAL:
0689    case IDENTIFIER_NAME:
0690    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0691     ArgumentList();
0692     break;
0693    default:
0694     jj_la1[15] = jj_gen;
0695     ;
0696    }
0697    jj_consume_token(RPAREN);
0698   } catch (Throwable jjte000) {
0699      if (jjtc000) {
0700       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0701       jjtc000 = false;
0702      } else {
0703       jjtree.popNode();
0704      }
0705      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0706       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0707      }
0708      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0709       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0710      }
0711      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0712   } finally {
0713      if (jjtc000) {
0714       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
0715       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0716      }
0717   }
0718  }
0719 
0720  final public void ArgumentList() throws ParseException {
0721   AssignmentExpression();
0722   label_6:
0723   while (true) {
0724    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0725    case COMMA:
0726     ;
0727     break;
0728    default:
0729     jj_la1[16] = jj_gen;
0730     break label_6;
0731    }
0732    jj_consume_token(COMMA);
0733    AssignmentExpression();
0734   }
0735  }
0736 
0737  final public void LeftHandSideExpression() throws ParseException {
0738   if (jj_2_13(2147483647)) {
0739    CallExpression();
0740   } else {
0741    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0742    case NEW:
0743    case FUNCTION:
0744    case THIS:
0745    case LBRACE:
0746    case LPAREN:
0747    case LBRACKET:
0748    case NULL_LITERAL:
0749    case BOOLEAN_LITERAL:
0750    case DECIMAL_LITERAL:
0751    case HEX_INTEGER_LITERAL:
0752    case STRING_LITERAL:
0753    case IDENTIFIER_NAME:
0754    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0755     NewExpression();
0756     break;
0757    default:
0758     jj_la1[17] = jj_gen;
0759     jj_consume_token(-1);
0760     throw new ParseException();
0761    }
0762   }
0763  }
0764 
0765 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.3 Postfix Expressions */
0766  final public void PostfixExpression() throws ParseException {
0767 /*@bgen(jjtree) #PostfixExpression(> 1) */
0768  ECMAPostfixExpression jjtn000 = new ECMAPostfixExpression(this, JJTPOSTFIXEXPRESSION);
0769  boolean jjtc000 = true;
0770  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0771  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0772   try {
0773    LeftHandSideExpression();
0774    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0775    case INC:
0776    case DEC:
0777                          ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
0778                          boolean jjtc001 = true;
0779                          jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0780                          jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0781     try {
0782      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0783      case INC:
0784       jj_consume_token(INC);
0785       break;
0786      case DEC:
0787       jj_consume_token(DEC);
0788       break;
0789      default:
0790       jj_la1[18] = jj_gen;
0791       jj_consume_token(-1);
0792       throw new ParseException();
0793      }
0794     } finally {
0795                          if (jjtc001) {
0796                           jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0797                           jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0798                          }
0799     }
0800     break;
0801    default:
0802     jj_la1[19] = jj_gen;
0803     ;
0804    }
0805   } catch (Throwable jjte000) {
0806      if (jjtc000) {
0807       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0808       jjtc000 = false;
0809      } else {
0810       jjtree.popNode();
0811      }
0812      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0813       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0814      }
0815      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0816       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0817      }
0818      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0819   } finally {
0820      if (jjtc000) {
0821       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
0822       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0823      }
0824   }
0825  }
0826 
0827 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.4 Unary Operators */
0828  final public void UnaryExpression() throws ParseException {
0829 /*@bgen(jjtree) #UnaryExpression(> 1) */
0830  ECMAUnaryExpression jjtn000 = new ECMAUnaryExpression(this, JJTUNARYEXPRESSION);
0831  boolean jjtc000 = true;
0832  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0833  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0834   try {
0835    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0836    case NEW:
0837    case FUNCTION:
0838    case THIS:
0839    case LBRACE:
0840    case LPAREN:
0841    case LBRACKET:
0842    case NULL_LITERAL:
0843    case BOOLEAN_LITERAL:
0844    case DECIMAL_LITERAL:
0845    case HEX_INTEGER_LITERAL:
0846    case STRING_LITERAL:
0847    case IDENTIFIER_NAME:
0848    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
0849     PostfixExpression();
0850     break;
0851    case TYPEOF:
0852    case VOID:
0853    case DELETE:
0854    case PLUS:
0855    case MINUS:
0856    case INC:
0857    case DEC:
0858    case BNOT:
0859    case NOT:
0860          ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
0861          boolean jjtc001 = true;
0862          jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0863          jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0864     try {
0865      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0866      case DELETE:
0867       jj_consume_token(DELETE);
0868       break;
0869      case VOID:
0870       jj_consume_token(VOID);
0871       break;
0872      case TYPEOF:
0873       jj_consume_token(TYPEOF);
0874       break;
0875      case INC:
0876       jj_consume_token(INC);
0877       break;
0878      case DEC:
0879       jj_consume_token(DEC);
0880       break;
0881      case PLUS:
0882       jj_consume_token(PLUS);
0883       break;
0884      case MINUS:
0885       jj_consume_token(MINUS);
0886       break;
0887      case NOT:
0888       jj_consume_token(NOT);
0889       break;
0890      case BNOT:
0891       jj_consume_token(BNOT);
0892       break;
0893      default:
0894       jj_la1[20] = jj_gen;
0895       jj_consume_token(-1);
0896       throw new ParseException();
0897      }
0898     } finally {
0899          if (jjtc001) {
0900           jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0901           jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0902          }
0903     }
0904     UnaryExpression();
0905     break;
0906    default:
0907     jj_la1[21] = jj_gen;
0908     jj_consume_token(-1);
0909     throw new ParseException();
0910    }
0911   } catch (Throwable jjte000) {
0912      if (jjtc000) {
0913       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0914       jjtc000 = false;
0915      } else {
0916       jjtree.popNode();
0917      }
0918      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0919       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0920      }
0921      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0922       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0923      }
0924      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0925   } finally {
0926      if (jjtc000) {
0927       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
0928       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
0929      }
0930   }
0931  }
0932 
0933 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.5: Multiplicative Operators */
0934  final public void MultiplicativeExpression() throws ParseException {
0935 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
0936  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
0937  boolean jjtc000 = true;
0938  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
0939  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
0940   try {
0941    UnaryExpression();
0942    label_7:
0943    while (true) {
0944     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0945     case MUL:
0946     case MOD:
0947     case DIV:
0948      ;
0949      break;
0950     default:
0951      jj_la1[22] = jj_gen;
0952      break label_7;
0953     }
0954                ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
0955                boolean jjtc001 = true;
0956                jjtree.openNodeScope(jjtn001);
0957                jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
0958     try {
0959      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
0960      case MUL:
0961       jj_consume_token(MUL);
0962       break;
0963      case DIV:
0964       jj_consume_token(DIV);
0965       break;
0966      case MOD:
0967       jj_consume_token(MOD);
0968       break;
0969      default:
0970       jj_la1[23] = jj_gen;
0971       jj_consume_token(-1);
0972       throw new ParseException();
0973      }
0974     } finally {
0975                if (jjtc001) {
0976                 jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
0977                 jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
0978                }
0979     }
0980     UnaryExpression();
0981    }
0982   } catch (Throwable jjte000) {
0983      if (jjtc000) {
0984       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
0985       jjtc000 = false;
0986      } else {
0987       jjtree.popNode();
0988      }
0989      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
0990       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
0991      }
0992      if (jjte000 instanceof ParseException) {
0993       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
0994      }
0995      {if (true) throw (Error)jjte000;}
0996   } finally {
0997      if (jjtc000) {
0998       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
0999       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1000      }
1001   }
1002  }
1003 
1004 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.6: Additive Operators */
1005  final public void AdditiveExpression() throws ParseException {
1006 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1007  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1008  boolean jjtc000 = true;
1009  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1010  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1011   try {
1012    MultiplicativeExpression();
1013    label_8:
1014    while (true) {
1015     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1016     case PLUS:
1017     case MINUS:
1018      ;
1019      break;
1020     default:
1021      jj_la1[24] = jj_gen;
1022      break label_8;
1023     }
1024                           ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1025                           boolean jjtc001 = true;
1026                           jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1027                           jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1028     try {
1029      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1030      case PLUS:
1031       jj_consume_token(PLUS);
1032       break;
1033      case MINUS:
1034       jj_consume_token(MINUS);
1035       break;
1036      default:
1037       jj_la1[25] = jj_gen;
1038       jj_consume_token(-1);
1039       throw new ParseException();
1040      }
1041     } finally {
1042                           if (jjtc001) {
1043                            jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1044                            jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1045                           }
1046     }
1047     MultiplicativeExpression();
1048    }
1049   } catch (Throwable jjte000) {
1050      if (jjtc000) {
1051       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1052       jjtc000 = false;
1053      } else {
1054       jjtree.popNode();
1055      }
1056      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1057       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1058      }
1059      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1060       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1061      }
1062      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1063   } finally {
1064      if (jjtc000) {
1065       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1066       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1067      }
1068   }
1069  }
1070 
1071 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.7: Bitwise Shift Operators */
1072  final public void ShiftExpression() throws ParseException {
1073 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1074  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1075  boolean jjtc000 = true;
1076  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1077  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1078   try {
1079    AdditiveExpression();
1080    label_9:
1081    while (true) {
1082     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1083     case SHL:
1084     case SHR:
1085     case SHRU:
1086      ;
1087      break;
1088     default:
1089      jj_la1[26] = jj_gen;
1090      break label_9;
1091     }
1092                 ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1093                 boolean jjtc001 = true;
1094                 jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1095                 jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1096     try {
1097      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1098      case SHL:
1099       jj_consume_token(SHL);
1100       break;
1101      case SHR:
1102       jj_consume_token(SHR);
1103       break;
1104      case SHRU:
1105       jj_consume_token(SHRU);
1106       break;
1107      default:
1108       jj_la1[27] = jj_gen;
1109       jj_consume_token(-1);
1110       throw new ParseException();
1111      }
1112     } finally {
1113                 if (jjtc001) {
1114                  jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1115                  jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1116                 }
1117     }
1118     AdditiveExpression();
1119    }
1120   } catch (Throwable jjte000) {
1121      if (jjtc000) {
1122       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1123       jjtc000 = false;
1124      } else {
1125       jjtree.popNode();
1126      }
1127      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1128       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1129      }
1130      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1131       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1132      }
1133      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1134   } finally {
1135      if (jjtc000) {
1136       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1137       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1138      }
1139   }
1140  }
1141 
1142 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.8: Relational Operators */
1143  final public void RelationalExpression() throws ParseException {
1144 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1145  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1146  boolean jjtc000 = true;
1147  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1148  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1149   try {
1150    ShiftExpression();
1151    label_10:
1152    while (true) {
1153     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1154     case INSTANCEOF:
1155     case IN:
1156     case LT:
1157     case GT:
1158     case LTE:
1159     case GTE:
1160      ;
1161      break;
1162     default:
1163      jj_la1[28] = jj_gen;
1164      break label_10;
1165     }
1166                ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1167                boolean jjtc001 = true;
1168                jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1169                jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1170     try {
1171      switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1172      case INSTANCEOF:
1173      case LT:
1174      case GT:
1175      case LTE:
1176      case GTE:
1177       RelationalOperatorNoIn();
1178       break;
1179      case IN:
1180       jj_consume_token(IN);
1181       break;
1182      default:
1183       jj_la1[29] = jj_gen;
1184       jj_consume_token(-1);
1185       throw new ParseException();
1186      }
1187     } catch (Throwable jjte001) {
1188                if (jjtc001) {
1189                 jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1190                 jjtc001 = false;
1191                } else {
1192                 jjtree.popNode();
1193                }
1194                if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
1195                 {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
1196                }
1197                if (jjte001 instanceof ParseException) {
1198                 {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1199                }
1200                {if (true) throw (Error)jjte001;}
1201     } finally {
1202                if (jjtc001) {
1203                 jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1204                 jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1205                }
1206     }
1207     ShiftExpression();
1208    }
1209   } catch (Throwable jjte000) {
1210      if (jjtc000) {
1211       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1212       jjtc000 = false;
1213      } else {
1214       jjtree.popNode();
1215      }
1216      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1217       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1218      }
1219      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1220       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1221      }
1222      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1223   } finally {
1224      if (jjtc000) {
1225       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1226       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1227      }
1228   }
1229  }
1230 
1231  final public void RelationalExpressionNoIn() throws ParseException {
1232 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1233  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1234  boolean jjtc000 = true;
1235  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1236  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1237   try {
1238    ShiftExpression();
1239    label_11:
1240    while (true) {
1241     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1242     case INSTANCEOF:
1243     case LT:
1244     case GT:
1245     case LTE:
1246     case GTE:
1247      ;
1248      break;
1249     default:
1250      jj_la1[30] = jj_gen;
1251      break label_11;
1252     }
1253                ECMAOperator jjtn001 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1254                boolean jjtc001 = true;
1255                jjtree.openNodeScope(jjtn001);
1256                jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
1257     try {
1258      RelationalOperatorNoIn();
1259     } catch (Throwable jjte001) {
1260                if (jjtc001) {
1261                 jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
1262                 jjtc001 = false;
1263                } else {
1264                 jjtree.popNode();
1265                }
1266                if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
1267                 {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
1268                }
1269                if (jjte001 instanceof ParseException) {
1270                 {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
1271                }
1272                {if (true) throw (Error)jjte001;}
1273     } finally {
1274                if (jjtc001) {
1275                 jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
1276                 jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
1277                }
1278     }
1279     ShiftExpression();
1280    }
1281   } catch (Throwable jjte000) {
1282      if (jjtc000) {
1283       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1284       jjtc000 = false;
1285      } else {
1286       jjtree.popNode();
1287      }
1288      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1289       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1290      }
1291      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1292       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1293      }
1294      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1295   } finally {
1296      if (jjtc000) {
1297       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1298       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1299      }
1300   }
1301  }
1302 
1303  final public void RelationalOperatorNoIn() throws ParseException {
1304   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1305   case LT:
1306    jj_consume_token(LT);
1307    break;
1308   case GT:
1309    jj_consume_token(GT);
1310    break;
1311   case LTE:
1312    jj_consume_token(LTE);
1313    break;
1314   case GTE:
1315    jj_consume_token(GTE);
1316    break;
1317   case INSTANCEOF:
1318    jj_consume_token(INSTANCEOF);
1319    break;
1320   default:
1321    jj_la1[31] = jj_gen;
1322    jj_consume_token(-1);
1323    throw new ParseException();
1324   }
1325  }
1326 
1327 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.9: Equality Operators */
1328  final public void EqualityExpression() throws ParseException {
1329 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1330  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1331  boolean jjtc000 = true;
1332  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1333  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1334   try {
1335    RelationalExpression();
1336    label_12:
1337    while (true) {
1338     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1339     case EQ:
1340     case NE:
1341     case EQS:
1342     case NEQS:
1343      ;
1344      break;
1345     default:
1346      jj_la1[32] = jj_gen;
1347      break label_12;
1348     }
1349     EqualityOperator();
1350     RelationalExpression();
1351    }
1352   } catch (Throwable jjte000) {
1353      if (jjtc000) {
1354       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1355       jjtc000 = false;
1356      } else {
1357       jjtree.popNode();
1358      }
1359      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1360       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1361      }
1362      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1363       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1364      }
1365      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1366   } finally {
1367      if (jjtc000) {
1368       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1369       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1370      }
1371   }
1372  }
1373 
1374  final public void EqualityExpressionNoIn() throws ParseException {
1375 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1376  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1377  boolean jjtc000 = true;
1378  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1379  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1380   try {
1381    RelationalExpressionNoIn();
1382    label_13:
1383    while (true) {
1384     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1385     case EQ:
1386     case NE:
1387     case EQS:
1388     case NEQS:
1389      ;
1390      break;
1391     default:
1392      jj_la1[33] = jj_gen;
1393      break label_13;
1394     }
1395     EqualityOperator();
1396     RelationalExpressionNoIn();
1397    }
1398   } catch (Throwable jjte000) {
1399      if (jjtc000) {
1400       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1401       jjtc000 = false;
1402      } else {
1403       jjtree.popNode();
1404      }
1405      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1406       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1407      }
1408      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1409       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1410      }
1411      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1412   } finally {
1413      if (jjtc000) {
1414       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1415       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1416      }
1417   }
1418  }
1419 
1420  final public void EqualityOperator() throws ParseException {
1421 /*@bgen(jjtree) Operator */
1422  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1423  boolean jjtc000 = true;
1424  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1425  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1426   try {
1427    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1428    case EQ:
1429     jj_consume_token(EQ);
1430     break;
1431    case NE:
1432     jj_consume_token(NE);
1433     break;
1434    case EQS:
1435     jj_consume_token(EQS);
1436     break;
1437    case NEQS:
1438     jj_consume_token(NEQS);
1439     break;
1440    default:
1441     jj_la1[34] = jj_gen;
1442     jj_consume_token(-1);
1443     throw new ParseException();
1444    }
1445   } finally {
1446      if (jjtc000) {
1447       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1448       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1449      }
1450   }
1451  }
1452 
1453 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.10: Binary Bitwise Operators */
1454  final public void BitwiseANDExpression() throws ParseException {
1455 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1456  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1457  boolean jjtc000 = true;
1458  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1459  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1460   try {
1461    EqualityExpression();
1462    label_14:
1463    while (true) {
1464     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1465     case AND:
1466      ;
1467      break;
1468     default:
1469      jj_la1[35] = jj_gen;
1470      break label_14;
1471     }
1472     BitwiseANDOperator();
1473     EqualityExpression();
1474    }
1475   } catch (Throwable jjte000) {
1476      if (jjtc000) {
1477       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1478       jjtc000 = false;
1479      } else {
1480       jjtree.popNode();
1481      }
1482      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1483       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1484      }
1485      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1486       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1487      }
1488      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1489   } finally {
1490      if (jjtc000) {
1491       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1492       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1493      }
1494   }
1495  }
1496 
1497  final public void BitwiseANDExpressionNoIn() throws ParseException {
1498 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1499  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1500  boolean jjtc000 = true;
1501  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1502  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1503   try {
1504    EqualityExpressionNoIn();
1505    label_15:
1506    while (true) {
1507     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1508     case AND:
1509      ;
1510      break;
1511     default:
1512      jj_la1[36] = jj_gen;
1513      break label_15;
1514     }
1515     BitwiseANDOperator();
1516     EqualityExpressionNoIn();
1517    }
1518   } catch (Throwable jjte000) {
1519      if (jjtc000) {
1520       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1521       jjtc000 = false;
1522      } else {
1523       jjtree.popNode();
1524      }
1525      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1526       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1527      }
1528      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1529       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1530      }
1531      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1532   } finally {
1533      if (jjtc000) {
1534       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1535       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1536      }
1537   }
1538  }
1539 
1540  final public void BitwiseANDOperator() throws ParseException {
1541 /*@bgen(jjtree) Operator */
1542  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1543  boolean jjtc000 = true;
1544  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1545  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1546   try {
1547    jj_consume_token(AND);
1548   } finally {
1549      if (jjtc000) {
1550       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1551       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1552      }
1553   }
1554  }
1555 
1556  final public void BitwiseXORExpression() throws ParseException {
1557 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1558  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1559  boolean jjtc000 = true;
1560  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1561  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1562   try {
1563    BitwiseANDExpression();
1564    label_16:
1565    while (true) {
1566     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1567     case XOR:
1568      ;
1569      break;
1570     default:
1571      jj_la1[37] = jj_gen;
1572      break label_16;
1573     }
1574     BitwiseXOROperator();
1575     BitwiseANDExpression();
1576    }
1577   } catch (Throwable jjte000) {
1578      if (jjtc000) {
1579       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1580       jjtc000 = false;
1581      } else {
1582       jjtree.popNode();
1583      }
1584      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1585       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1586      }
1587      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1588       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1589      }
1590      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1591   } finally {
1592      if (jjtc000) {
1593       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1594       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1595      }
1596   }
1597  }
1598 
1599  final public void BitwiseXORExpressionNoIn() throws ParseException {
1600 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1601  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1602  boolean jjtc000 = true;
1603  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1604  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1605   try {
1606    BitwiseANDExpressionNoIn();
1607    label_17:
1608    while (true) {
1609     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1610     case XOR:
1611      ;
1612      break;
1613     default:
1614      jj_la1[38] = jj_gen;
1615      break label_17;
1616     }
1617     BitwiseXOROperator();
1618     BitwiseANDExpressionNoIn();
1619    }
1620   } catch (Throwable jjte000) {
1621      if (jjtc000) {
1622       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1623       jjtc000 = false;
1624      } else {
1625       jjtree.popNode();
1626      }
1627      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1628       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1629      }
1630      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1631       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1632      }
1633      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1634   } finally {
1635      if (jjtc000) {
1636       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1637       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1638      }
1639   }
1640  }
1641 
1642  final public void BitwiseXOROperator() throws ParseException {
1643 /*@bgen(jjtree) Operator */
1644  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1645  boolean jjtc000 = true;
1646  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1647  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1648   try {
1649    jj_consume_token(XOR);
1650   } finally {
1651      if (jjtc000) {
1652       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1653       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1654      }
1655   }
1656  }
1657 
1658  final public void BitwiseORExpression() throws ParseException {
1659 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1660  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1661  boolean jjtc000 = true;
1662  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1663  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1664   try {
1665    BitwiseXORExpression();
1666    label_18:
1667    while (true) {
1668     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1669     case OR:
1670      ;
1671      break;
1672     default:
1673      jj_la1[39] = jj_gen;
1674      break label_18;
1675     }
1676     BitwiseOROperator();
1677     BitwiseXORExpression();
1678    }
1679   } catch (Throwable jjte000) {
1680      if (jjtc000) {
1681       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1682       jjtc000 = false;
1683      } else {
1684       jjtree.popNode();
1685      }
1686      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1687       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1688      }
1689      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1690       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1691      }
1692      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1693   } finally {
1694      if (jjtc000) {
1695       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1696       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1697      }
1698   }
1699  }
1700 
1701  final public void BitwiseORExpressionNoIn() throws ParseException {
1702 /*@bgen(jjtree) #BinaryOperation(> 1) */
1703  ECMABinaryOperation jjtn000 = new ECMABinaryOperation(this, JJTBINARYOPERATION);
1704  boolean jjtc000 = true;
1705  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1706  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1707   try {
1708    BitwiseXORExpressionNoIn();
1709    label_19:
1710    while (true) {
1711     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1712     case OR:
1713      ;
1714      break;
1715     default:
1716      jj_la1[40] = jj_gen;
1717      break label_19;
1718     }
1719     BitwiseOROperator();
1720     BitwiseXORExpressionNoIn();
1721    }
1722   } catch (Throwable jjte000) {
1723      if (jjtc000) {
1724       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1725       jjtc000 = false;
1726      } else {
1727       jjtree.popNode();
1728      }
1729      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1730       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1731      }
1732      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1733       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1734      }
1735      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1736   } finally {
1737      if (jjtc000) {
1738       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1739       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1740      }
1741   }
1742  }
1743 
1744  final public void BitwiseOROperator() throws ParseException {
1745 /*@bgen(jjtree) Operator */
1746  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1747  boolean jjtc000 = true;
1748  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1749  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1750   try {
1751    jj_consume_token(OR);
1752   } finally {
1753      if (jjtc000) {
1754       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1755       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1756      }
1757   }
1758  }
1759 
1760 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.11: Binary Logical Operators */
1761  final public void LogicalANDExpression() throws ParseException {
1762 /*@bgen(jjtree) #AndOperation(> 1) */
1763  ECMAAndOperation jjtn000 = new ECMAAndOperation(this, JJTANDOPERATION);
1764  boolean jjtc000 = true;
1765  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1766  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1767   try {
1768    BitwiseORExpression();
1769    label_20:
1770    while (true) {
1771     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1772     case BAND:
1773      ;
1774      break;
1775     default:
1776      jj_la1[41] = jj_gen;
1777      break label_20;
1778     }
1779     LogicalANDOperator();
1780     BitwiseORExpression();
1781    }
1782   } catch (Throwable jjte000) {
1783      if (jjtc000) {
1784       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1785       jjtc000 = false;
1786      } else {
1787       jjtree.popNode();
1788      }
1789      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1790       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1791      }
1792      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1793       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1794      }
1795      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1796   } finally {
1797      if (jjtc000) {
1798       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1799       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1800      }
1801   }
1802  }
1803 
1804  final public void LogicalANDExpressionNoIn() throws ParseException {
1805 /*@bgen(jjtree) #AndOperation(> 1) */
1806  ECMAAndOperation jjtn000 = new ECMAAndOperation(this, JJTANDOPERATION);
1807  boolean jjtc000 = true;
1808  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1809  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1810   try {
1811    BitwiseORExpressionNoIn();
1812    label_21:
1813    while (true) {
1814     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1815     case BAND:
1816      ;
1817      break;
1818     default:
1819      jj_la1[42] = jj_gen;
1820      break label_21;
1821     }
1822     LogicalANDOperator();
1823     BitwiseORExpressionNoIn();
1824    }
1825   } catch (Throwable jjte000) {
1826      if (jjtc000) {
1827       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1828       jjtc000 = false;
1829      } else {
1830       jjtree.popNode();
1831      }
1832      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1833       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1834      }
1835      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1836       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1837      }
1838      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1839   } finally {
1840      if (jjtc000) {
1841       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1842       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1843      }
1844   }
1845  }
1846 
1847  final public void LogicalANDOperator() throws ParseException {
1848 /*@bgen(jjtree) Operator */
1849  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1850  boolean jjtc000 = true;
1851  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1852  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1853   try {
1854    jj_consume_token(BAND);
1855   } finally {
1856      if (jjtc000) {
1857       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1858       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1859      }
1860   }
1861  }
1862 
1863  final public void LogicalORExpression() throws ParseException {
1864 /*@bgen(jjtree) #OrOperation(> 1) */
1865  ECMAOrOperation jjtn000 = new ECMAOrOperation(this, JJTOROPERATION);
1866  boolean jjtc000 = true;
1867  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1868  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1869   try {
1870    LogicalANDExpression();
1871    label_22:
1872    while (true) {
1873     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1874     case BOR:
1875      ;
1876      break;
1877     default:
1878      jj_la1[43] = jj_gen;
1879      break label_22;
1880     }
1881     LogicalOROperator();
1882     LogicalANDExpression();
1883    }
1884   } catch (Throwable jjte000) {
1885      if (jjtc000) {
1886       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1887       jjtc000 = false;
1888      } else {
1889       jjtree.popNode();
1890      }
1891      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1892       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1893      }
1894      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1895       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1896      }
1897      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1898   } finally {
1899      if (jjtc000) {
1900       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1901       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1902      }
1903   }
1904  }
1905 
1906  final public void LogicalORExpressionNoIn() throws ParseException {
1907 /*@bgen(jjtree) #OrOperation(> 1) */
1908  ECMAOrOperation jjtn000 = new ECMAOrOperation(this, JJTOROPERATION);
1909  boolean jjtc000 = true;
1910  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1911  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1912   try {
1913    LogicalANDExpressionNoIn();
1914    label_23:
1915    while (true) {
1916     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1917     case BOR:
1918      ;
1919      break;
1920     default:
1921      jj_la1[44] = jj_gen;
1922      break label_23;
1923     }
1924     LogicalOROperator();
1925     LogicalANDExpressionNoIn();
1926    }
1927   } catch (Throwable jjte000) {
1928      if (jjtc000) {
1929       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1930       jjtc000 = false;
1931      } else {
1932       jjtree.popNode();
1933      }
1934      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1935       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1936      }
1937      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1938       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1939      }
1940      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1941   } finally {
1942      if (jjtc000) {
1943       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
1944       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1945      }
1946   }
1947  }
1948 
1949  final public void LogicalOROperator() throws ParseException {
1950 /*@bgen(jjtree) Operator */
1951  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
1952  boolean jjtc000 = true;
1953  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1954  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1955   try {
1956    jj_consume_token(BOR);
1957   } finally {
1958      if (jjtc000) {
1959       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
1960       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
1961      }
1962   }
1963  }
1964 
1965 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.12: Conditional Operator */
1966  final public void ConditionalExpression() throws ParseException {
1967 /*@bgen(jjtree) #ConditionalExpression(> 1) */
1968  ECMAConditionalExpression jjtn000 = new ECMAConditionalExpression(this, JJTCONDITIONALEXPRESSION);
1969  boolean jjtc000 = true;
1970  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
1971  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
1972   try {
1973    LogicalORExpression();
1974    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
1975    case QUEST:
1976     jj_consume_token(QUEST);
1977     AssignmentExpression();
1978     jj_consume_token(COLON);
1979     AssignmentExpression();
1980     break;
1981    default:
1982     jj_la1[45] = jj_gen;
1983     ;
1984    }
1985   } catch (Throwable jjte000) {
1986      if (jjtc000) {
1987       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
1988       jjtc000 = false;
1989      } else {
1990       jjtree.popNode();
1991      }
1992      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
1993       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
1994      }
1995      if (jjte000 instanceof ParseException) {
1996       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
1997      }
1998      {if (true) throw (Error)jjte000;}
1999   } finally {
2000      if (jjtc000) {
2001       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2002       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2003      }
2004   }
2005  }
2006 
2007  final public void ConditionalExpressionNoIn() throws ParseException {
2008 /*@bgen(jjtree) #ConditionalExpression(> 1) */
2009  ECMAConditionalExpression jjtn000 = new ECMAConditionalExpression(this, JJTCONDITIONALEXPRESSION);
2010  boolean jjtc000 = true;
2011  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2012  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2013   try {
2014    LogicalORExpressionNoIn();
2015    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2016    case QUEST:
2017     jj_consume_token(QUEST);
2018     AssignmentExpression();
2019     jj_consume_token(COLON);
2020     AssignmentExpressionNoIn();
2021     break;
2022    default:
2023     jj_la1[46] = jj_gen;
2024     ;
2025    }
2026   } catch (Throwable jjte000) {
2027      if (jjtc000) {
2028       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2029       jjtc000 = false;
2030      } else {
2031       jjtree.popNode();
2032      }
2033      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2034       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2035      }
2036      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2037       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2038      }
2039      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2040   } finally {
2041      if (jjtc000) {
2042       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2043       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2044      }
2045   }
2046  }
2047 
2048 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.13: Assignment Operators */
2049  final public void AssignmentExpression() throws ParseException {
2050 /*@bgen(jjtree) #AssignmentExpression(> 1) */
2051  ECMAAssignmentExpression jjtn000 = new ECMAAssignmentExpression(this, JJTASSIGNMENTEXPRESSION);
2052  boolean jjtc000 = true;
2053  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2054  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2055   try {
2056    if (jj_2_14(2147483647)) {
2057     LeftHandSideExpression();
2058     AssignmentOperator();
2059     AssignmentExpression();
2060    } else {
2061     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2062     case TYPEOF:
2063     case NEW:
2064     case VOID:
2065     case FUNCTION:
2066     case THIS:
2067     case DELETE:
2068     case LBRACE:
2069     case LPAREN:
2070     case LBRACKET:
2071     case PLUS:
2072     case MINUS:
2073     case INC:
2074     case DEC:
2075     case BNOT:
2076     case NOT:
2077     case NULL_LITERAL:
2078     case BOOLEAN_LITERAL:
2079     case DECIMAL_LITERAL:
2080     case HEX_INTEGER_LITERAL:
2081     case STRING_LITERAL:
2082     case IDENTIFIER_NAME:
2083     case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
2084      ConditionalExpression();
2085      break;
2086     default:
2087      jj_la1[47] = jj_gen;
2088      jj_consume_token(-1);
2089      throw new ParseException();
2090     }
2091    }
2092   } catch (Throwable jjte000) {
2093      if (jjtc000) {
2094       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2095       jjtc000 = false;
2096      } else {
2097       jjtree.popNode();
2098      }
2099      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2100       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2101      }
2102      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2103       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2104      }
2105      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2106   } finally {
2107      if (jjtc000) {
2108       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2109       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2110      }
2111   }
2112  }
2113 
2114  final public void AssignmentExpressionNoIn() throws ParseException {
2115 /*@bgen(jjtree) #AssignmentExpression(> 1) */
2116  ECMAAssignmentExpression jjtn000 = new ECMAAssignmentExpression(this, JJTASSIGNMENTEXPRESSION);
2117  boolean jjtc000 = true;
2118  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2119  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2120   try {
2121    if (jj_2_15(2147483647)) {
2122     LeftHandSideExpression();
2123     AssignmentOperator();
2124     AssignmentExpressionNoIn();
2125    } else {
2126     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2127     case TYPEOF:
2128     case NEW:
2129     case VOID:
2130     case FUNCTION:
2131     case THIS:
2132     case DELETE:
2133     case LBRACE:
2134     case LPAREN:
2135     case LBRACKET:
2136     case PLUS:
2137     case MINUS:
2138     case INC:
2139     case DEC:
2140     case BNOT:
2141     case NOT:
2142     case NULL_LITERAL:
2143     case BOOLEAN_LITERAL:
2144     case DECIMAL_LITERAL:
2145     case HEX_INTEGER_LITERAL:
2146     case STRING_LITERAL:
2147     case IDENTIFIER_NAME:
2148     case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
2149      ConditionalExpressionNoIn();
2150      break;
2151     default:
2152      jj_la1[48] = jj_gen;
2153      jj_consume_token(-1);
2154      throw new ParseException();
2155     }
2156    }
2157   } catch (Throwable jjte000) {
2158      if (jjtc000) {
2159       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2160       jjtc000 = false;
2161      } else {
2162       jjtree.popNode();
2163      }
2164      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2165       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2166      }
2167      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2168       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2169      }
2170      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2171   } finally {
2172      if (jjtc000) {
2173       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2174       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2175      }
2176   }
2177  }
2178 
2179  final public void AssignmentOperator() throws ParseException {
2180 /*@bgen(jjtree) Operator */
2181  ECMAOperator jjtn000 = new ECMAOperator(this, JJTOPERATOR);
2182  boolean jjtc000 = true;
2183  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2184  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2185   try {
2186    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2187    case ASSIGN:
2188     jj_consume_token(ASSIGN);
2189     break;
2190    case AMUL:
2191     jj_consume_token(AMUL);
2192     break;
2193    case ADIV:
2194     jj_consume_token(ADIV);
2195     break;
2196    case AMOD:
2197     jj_consume_token(AMOD);
2198     break;
2199    case AADD:
2200     jj_consume_token(AADD);
2201     break;
2202    case ASUB:
2203     jj_consume_token(ASUB);
2204     break;
2205    case ASHL:
2206     jj_consume_token(ASHL);
2207     break;
2208    case ASHR:
2209     jj_consume_token(ASHR);
2210     break;
2211    case ASHRU:
2212     jj_consume_token(ASHRU);
2213     break;
2214    case AAND:
2215     jj_consume_token(AAND);
2216     break;
2217    case AXOR:
2218     jj_consume_token(AXOR);
2219     break;
2220    case AOR:
2221     jj_consume_token(AOR);
2222     break;
2223    default:
2224     jj_la1[49] = jj_gen;
2225     jj_consume_token(-1);
2226     throw new ParseException();
2227    }
2228   } finally {
2229      if (jjtc000) {
2230       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2231       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2232      }
2233   }
2234  }
2235 
2236 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 11.14: Comma Operator */
2237  final public void Expression() throws ParseException {
2238 /*@bgen(jjtree) #CommaExpression(> 1) */
2239  ECMACommaExpression jjtn000 = new ECMACommaExpression(this, JJTCOMMAEXPRESSION);
2240  boolean jjtc000 = true;
2241  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2242  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2243   try {
2244    AssignmentExpression();
2245    label_24:
2246    while (true) {
2247     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2248     case COMMA:
2249      ;
2250      break;
2251     default:
2252      jj_la1[50] = jj_gen;
2253      break label_24;
2254     }
2255     jj_consume_token(COMMA);
2256     AssignmentExpression();
2257    }
2258   } catch (Throwable jjte000) {
2259      if (jjtc000) {
2260       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2261       jjtc000 = false;
2262      } else {
2263       jjtree.popNode();
2264      }
2265      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2266       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2267      }
2268      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2269       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2270      }
2271      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2272   } finally {
2273      if (jjtc000) {
2274       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2275       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2276      }
2277   }
2278  }
2279 
2280  final public void ExpressionNoIn() throws ParseException {
2281 /*@bgen(jjtree) #CommaExpression(> 1) */
2282  ECMACommaExpression jjtn000 = new ECMACommaExpression(this, JJTCOMMAEXPRESSION);
2283  boolean jjtc000 = true;
2284  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2285  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2286   try {
2287    AssignmentExpressionNoIn();
2288    label_25:
2289    while (true) {
2290     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2291     case COMMA:
2292      ;
2293      break;
2294     default:
2295      jj_la1[51] = jj_gen;
2296      break label_25;
2297     }
2298     jj_consume_token(COMMA);
2299     AssignmentExpressionNoIn();
2300    }
2301   } catch (Throwable jjte000) {
2302      if (jjtc000) {
2303       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2304       jjtc000 = false;
2305      } else {
2306       jjtree.popNode();
2307      }
2308      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2309       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2310      }
2311      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2312       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2313      }
2314      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2315   } finally {
2316      if (jjtc000) {
2317       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2318       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2319      }
2320   }
2321  }
2322 
2323 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12: STATEMENTS */
2324  final public void Statement() throws ParseException {
2325   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2326   case JAVA_STATEMENT:
2327      ECMAJavaStatement jjtn001 = new ECMAJavaStatement(this, JJTJAVASTATEMENT);
2328      boolean jjtc001 = true;
2329      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2330      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2331    try {
2332     jj_consume_token(JAVA_STATEMENT);
2333    } finally {
2334      if (jjtc001) {
2335       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
2336       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2337      }
2338    }
2339    break;
2340   default:
2341    jj_la1[52] = jj_gen;
2342    if (jj_2_16(2147483647)) {
2343     Block();
2344    } else if (jj_2_17(2147483647)) {
2345     VariableStatement();
2346    } else {
2347     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2348     case DEBUGGER:
2349      DebuggerStatement();
2350      break;
2351     case SEMICOLON:
2352      EmptyStatement();
2353      break;
2354     default:
2355      jj_la1[53] = jj_gen;
2356      if (jj_2_18(2147483647)) {
2357       LabelledStatement();
2358      } else if (jj_2_19(2147483647)) {
2359       ExpressionStatement();
2360      } else if (jj_2_20(2147483647)) {
2361       IfStatement();
2362      } else {
2363       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2364       case DO:
2365       case FOR:
2366       case WHILE:
2367        IterationStatement();
2368        break;
2369       default:
2370        jj_la1[54] = jj_gen;
2371        if (jj_2_21(2147483647)) {
2372         ContinueStatement();
2373        } else if (jj_2_22(2147483647)) {
2374         BreakStatement();
2375        } else {
2376         switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2377         case RETURN:
2378          ReturnStatement();
2379          break;
2380         case WITH:
2381          WithStatement();
2382          break;
2383         case SWITCH:
2384          SwitchStatement();
2385          break;
2386         case THROW:
2387          ThrowStatement();
2388          break;
2389         case TRY:
2390          TryStatement();
2391          break;
2392         default:
2393          jj_la1[55] = jj_gen;
2394          jj_consume_token(-1);
2395          throw new ParseException();
2396         }
2397        }
2398       }
2399      }
2400     }
2401    }
2402   }
2403  }
2404 
2405 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.1 Block Statement */
2406  final public void Block() throws ParseException {
2407 /*@bgen(jjtree) Block */
2408  ECMABlock jjtn000 = new ECMABlock(this, JJTBLOCK);
2409  boolean jjtc000 = true;
2410  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2411  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2412   try {
2413    jj_consume_token(LBRACE);
2414    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2415    case BREAK:
2416    case DO:
2417    case TYPEOF:
2418    case NEW:
2419    case VAR:
2420    case RETURN:
2421    case VOID:
2422    case CONTINUE:
2423    case FOR:
2424    case SWITCH:
2425    case WHILE:
2426    case DEBUGGER:
2427    case FUNCTION:
2428    case THIS:
2429    case WITH:
2430    case IF:
2431    case THROW:
2432    case DELETE:
2433    case TRY:
2434    case LBRACE:
2435    case LPAREN:
2436    case LBRACKET:
2437    case SEMICOLON:
2438    case PLUS:
2439    case MINUS:
2440    case INC:
2441    case DEC:
2442    case BNOT:
2443    case NOT:
2444    case NULL_LITERAL:
2445    case BOOLEAN_LITERAL:
2446    case DECIMAL_LITERAL:
2447    case HEX_INTEGER_LITERAL:
2448    case STRING_LITERAL:
2449    case IDENTIFIER_NAME:
2450    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
2451    case JAVA_STATEMENT:
2452     StatementList();
2453     break;
2454    default:
2455     jj_la1[56] = jj_gen;
2456     ;
2457    }
2458    jj_consume_token(RBRACE);
2459   } catch (Throwable jjte000) {
2460      if (jjtc000) {
2461       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2462       jjtc000 = false;
2463      } else {
2464       jjtree.popNode();
2465      }
2466      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2467       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2468      }
2469      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2470       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2471      }
2472      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2473   } finally {
2474      if (jjtc000) {
2475       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2476       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2477      }
2478   }
2479  }
2480 
2481  final public void StatementList() throws ParseException {
2482 /*@bgen(jjtree) #StatementList(> 1) */
2483  ECMAStatementList jjtn000 = new ECMAStatementList(this, JJTSTATEMENTLIST);
2484  boolean jjtc000 = true;
2485  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2486  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2487   try {
2488    label_26:
2489    while (true) {
2490     Statement();
2491     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2492     case BREAK:
2493     case DO:
2494     case TYPEOF:
2495     case NEW:
2496     case VAR:
2497     case RETURN:
2498     case VOID:
2499     case CONTINUE:
2500     case FOR:
2501     case SWITCH:
2502     case WHILE:
2503     case DEBUGGER:
2504     case FUNCTION:
2505     case THIS:
2506     case WITH:
2507     case IF:
2508     case THROW:
2509     case DELETE:
2510     case TRY:
2511     case LBRACE:
2512     case LPAREN:
2513     case LBRACKET:
2514     case SEMICOLON:
2515     case PLUS:
2516     case MINUS:
2517     case INC:
2518     case DEC:
2519     case BNOT:
2520     case NOT:
2521     case NULL_LITERAL:
2522     case BOOLEAN_LITERAL:
2523     case DECIMAL_LITERAL:
2524     case HEX_INTEGER_LITERAL:
2525     case STRING_LITERAL:
2526     case IDENTIFIER_NAME:
2527     case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
2528     case JAVA_STATEMENT:
2529      ;
2530      break;
2531     default:
2532      jj_la1[57] = jj_gen;
2533      break label_26;
2534     }
2535    }
2536   } catch (Throwable jjte000) {
2537      if (jjtc000) {
2538       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2539       jjtc000 = false;
2540      } else {
2541       jjtree.popNode();
2542      }
2543      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2544       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2545      }
2546      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2547       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2548      }
2549      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2550   } finally {
2551      if (jjtc000) {
2552       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2553       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2554      }
2555   }
2556  }
2557 
2558 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.2: Variable statement */
2559  final public void VariableStatement() throws ParseException {
2560 /*@bgen(jjtree) VariableStatement */
2561  ECMAVariableStatement jjtn000 = new ECMAVariableStatement(this, JJTVARIABLESTATEMENT);
2562  boolean jjtc000 = true;
2563  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2564  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2565   try {
2566    jj_consume_token(VAR);
2567    VariableDeclarationList();
2568    if (jj_2_23(2)) {
2569     jj_consume_token(SEMICOLON);
2570    } else {
2571     ;
2572    }
2573   } catch (Throwable jjte000) {
2574      if (jjtc000) {
2575       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2576       jjtc000 = false;
2577      } else {
2578       jjtree.popNode();
2579      }
2580      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2581       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2582      }
2583      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2584       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2585      }
2586      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2587   } finally {
2588      if (jjtc000) {
2589       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2590       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2591      }
2592   }
2593  }
2594 
2595  final public void VariableDeclarationList() throws ParseException {
2596 /*@bgen(jjtree) #VariableDeclarationList(> 1) */
2597  ECMAVariableDeclarationList jjtn000 = new ECMAVariableDeclarationList(this, JJTVARIABLEDECLARATIONLIST);
2598  boolean jjtc000 = true;
2599  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2600  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2601   try {
2602    VariableDeclaration();
2603    label_27:
2604    while (true) {
2605     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2606     case COMMA:
2607      ;
2608      break;
2609     default:
2610      jj_la1[58] = jj_gen;
2611      break label_27;
2612     }
2613     jj_consume_token(COMMA);
2614     VariableDeclaration();
2615    }
2616   } catch (Throwable jjte000) {
2617      if (jjtc000) {
2618       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2619       jjtc000 = false;
2620      } else {
2621       jjtree.popNode();
2622      }
2623      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2624       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2625      }
2626      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2627       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2628      }
2629      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2630   } finally {
2631      if (jjtc000) {
2632       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2633       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2634      }
2635   }
2636  }
2637 
2638  final public void VariableDeclarationListNoIn() throws ParseException {
2639 /*@bgen(jjtree) #VariableDeclarationList(> 1) */
2640  ECMAVariableDeclarationList jjtn000 = new ECMAVariableDeclarationList(this, JJTVARIABLEDECLARATIONLIST);
2641  boolean jjtc000 = true;
2642  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2643  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2644   try {
2645    VariableDeclarationNoIn();
2646    label_28:
2647    while (true) {
2648     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2649     case COMMA:
2650      ;
2651      break;
2652     default:
2653      jj_la1[59] = jj_gen;
2654      break label_28;
2655     }
2656     jj_consume_token(COMMA);
2657     VariableDeclarationNoIn();
2658    }
2659   } catch (Throwable jjte000) {
2660      if (jjtc000) {
2661       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2662       jjtc000 = false;
2663      } else {
2664       jjtree.popNode();
2665      }
2666      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2667       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2668      }
2669      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2670       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2671      }
2672      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2673   } finally {
2674      if (jjtc000) {
2675       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, jjtree.nodeArity() > 1);
2676       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2677      }
2678   }
2679  }
2680 
2681  final public void VariableDeclaration() throws ParseException {
2682 /*@bgen(jjtree) VariableDeclaration */
2683  ECMAVariableDeclaration jjtn000 = new ECMAVariableDeclaration(this, JJTVARIABLEDECLARATION);
2684  boolean jjtc000 = true;
2685  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2686  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2687   try {
2688    Identifier();
2689    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2690    case ASSIGN:
2691     Initialiser();
2692     break;
2693    default:
2694     jj_la1[60] = jj_gen;
2695     ;
2696    }
2697   } catch (Throwable jjte000) {
2698      if (jjtc000) {
2699       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2700       jjtc000 = false;
2701      } else {
2702       jjtree.popNode();
2703      }
2704      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2705       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2706      }
2707      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2708       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2709      }
2710      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2711   } finally {
2712      if (jjtc000) {
2713       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2714       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2715      }
2716   }
2717  }
2718 
2719  final public void VariableDeclarationNoIn() throws ParseException {
2720 /*@bgen(jjtree) VariableDeclaration */
2721  ECMAVariableDeclaration jjtn000 = new ECMAVariableDeclaration(this, JJTVARIABLEDECLARATION);
2722  boolean jjtc000 = true;
2723  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2724  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2725   try {
2726    Identifier();
2727            ECMAEmptyExpression jjtn001 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
2728            boolean jjtc001 = true;
2729            jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2730            jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2731    try {
2732     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2733     case ASSIGN:
2734      InitialiserNoIn();
2735      break;
2736     default:
2737      jj_la1[61] = jj_gen;
2738      ;
2739     }
2740    } catch (Throwable jjte001) {
2741            if (jjtc001) {
2742             jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
2743             jjtc001 = false;
2744            } else {
2745             jjtree.popNode();
2746            }
2747            if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
2748             {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
2749            }
2750            if (jjte001 instanceof ParseException) {
2751             {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
2752            }
2753            {if (true) throw (Error)jjte001;}
2754    } finally {
2755            if (jjtc001) {
2756             jjtree.closeNodeScope(jjtn001, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
2757             jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2758            }
2759    }
2760   } catch (Throwable jjte000) {
2761      if (jjtc000) {
2762       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2763       jjtc000 = false;
2764      } else {
2765       jjtree.popNode();
2766      }
2767      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2768       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2769      }
2770      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2771       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2772      }
2773      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2774   } finally {
2775      if (jjtc000) {
2776       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2777       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2778      }
2779   }
2780  }
2781 
2782  final public void Initialiser() throws ParseException {
2783   jj_consume_token(ASSIGN);
2784   AssignmentExpression();
2785  }
2786 
2787  final public void InitialiserNoIn() throws ParseException {
2788   jj_consume_token(ASSIGN);
2789   AssignmentExpressionNoIn();
2790  }
2791 
2792 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.3: Empty Statement */
2793  final public void EmptyStatement() throws ParseException {
2794   jj_consume_token(SEMICOLON);
2795  }
2796 
2797 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.4: Expression Statement */
2798  final public void ExpressionStatement() throws ParseException {
2799 /*@bgen(jjtree) ExpressionStatement */
2800  ECMAExpressionStatement jjtn000 = new ECMAExpressionStatement(this, JJTEXPRESSIONSTATEMENT);
2801  boolean jjtc000 = true;
2802  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2803  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2804   try {
2805    Expression();
2806    if (jj_2_24(2)) {
2807     jj_consume_token(SEMICOLON);
2808    } else {
2809     ;
2810    }
2811   } catch (Throwable jjte000) {
2812      if (jjtc000) {
2813       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2814       jjtc000 = false;
2815      } else {
2816       jjtree.popNode();
2817      }
2818      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2819       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2820      }
2821      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2822       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2823      }
2824      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2825   } finally {
2826      if (jjtc000) {
2827       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2828       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2829      }
2830   }
2831  }
2832 
2833 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.5: The if Statement */
2834  final public void IfStatement() throws ParseException {
2835 /*@bgen(jjtree) IfStatement */
2836  ECMAIfStatement jjtn000 = new ECMAIfStatement(this, JJTIFSTATEMENT);
2837  boolean jjtc000 = true;
2838  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
2839  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
2840   try {
2841    jj_consume_token(IF);
2842    jj_consume_token(LPAREN);
2843    Expression();
2844    jj_consume_token(RPAREN);
2845    Statement();
2846    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2847    case ELSE:
2848     jj_consume_token(ELSE);
2849     Statement();
2850     break;
2851    default:
2852     jj_la1[62] = jj_gen;
2853     ;
2854    }
2855   } catch (Throwable jjte000) {
2856      if (jjtc000) {
2857       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
2858       jjtc000 = false;
2859      } else {
2860       jjtree.popNode();
2861      }
2862      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
2863       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
2864      }
2865      if (jjte000 instanceof ParseException) {
2866       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
2867      }
2868      {if (true) throw (Error)jjte000;}
2869   } finally {
2870      if (jjtc000) {
2871       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
2872       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
2873      }
2874   }
2875  }
2876 
2877 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.6: Iteration Statements */
2878  final public void IterationStatement() throws ParseException {
2879   switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2880   case DO:
2881      ECMADoWhileStatement jjtn001 = new ECMADoWhileStatement(this, JJTDOWHILESTATEMENT);
2882      boolean jjtc001 = true;
2883      jjtree.openNodeScope(jjtn001);
2884      jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
2885    try {
2886     jj_consume_token(DO);
2887     Statement();
2888     jj_consume_token(WHILE);
2889     jj_consume_token(LPAREN);
2890     Expression();
2891     jj_consume_token(RPAREN);
2892     if (jj_2_25(2)) {
2893      jj_consume_token(SEMICOLON);
2894     } else {
2895      ;
2896     }
2897    } catch (Throwable jjte001) {
2898      if (jjtc001) {
2899       jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
2900       jjtc001 = false;
2901      } else {
2902       jjtree.popNode();
2903      }
2904      if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
2905       {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
2906      }
2907      if (jjte001 instanceof ParseException) {
2908       {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
2909      }
2910      {if (true) throw (Error)jjte001;}
2911    } finally {
2912      if (jjtc001) {
2913       jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
2914       jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
2915      }
2916    }
2917    break;
2918   case WHILE:
2919      ECMAWhileStatement jjtn002 = new ECMAWhileStatement(this, JJTWHILESTATEMENT);
2920      boolean jjtc002 = true;
2921      jjtree.openNodeScope(jjtn002);
2922      jjtreeOpenNodeScope(jjtn002);
2923    try {
2924     jj_consume_token(WHILE);
2925     jj_consume_token(LPAREN);
2926     Expression();
2927     jj_consume_token(RPAREN);
2928     Statement();
2929    } catch (Throwable jjte002) {
2930      if (jjtc002) {
2931       jjtree.clearNodeScope(jjtn002);
2932       jjtc002 = false;
2933      } else {
2934       jjtree.popNode();
2935      }
2936      if (jjte002 instanceof RuntimeException) {
2937       {if (true) throw (RuntimeException)jjte002;}
2938      }
2939      if (jjte002 instanceof ParseException) {
2940       {if (true) throw (ParseException)jjte002;}
2941      }
2942      {if (true) throw (Error)jjte002;}
2943    } finally {
2944      if (jjtc002) {
2945       jjtree.closeNodeScope(jjtn002, true);
2946       jjtreeCloseNodeScope(jjtn002);
2947      }
2948    }
2949    break;
2950   default:
2951    jj_la1[68] = jj_gen;
2952    if (jj_2_26(2147483647)) {
2953                            ECMAForStatement jjtn006 = new ECMAForStatement(this, JJTFORSTATEMENT);
2954                            boolean jjtc006 = true;
2955                            jjtree.openNodeScope(jjtn006);
2956                            jjtreeOpenNodeScope(jjtn006);
2957     try {
2958      jj_consume_token(FOR);
2959      jj_consume_token(LPAREN);
2960                                  ECMAEmptyExpression jjtn003 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
2961                                  boolean jjtc003 = true;
2962                                  jjtree.openNodeScope(jjtn003);
2963                                  jjtreeOpenNodeScope(jjtn003);
2964      try {
2965       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
2966       case TYPEOF:
2967       case NEW:
2968       case VOID:
2969       case FUNCTION:
2970       case THIS:
2971       case DELETE:
2972       case LBRACE:
2973       case LPAREN:
2974       case LBRACKET:
2975       case PLUS:
2976       case MINUS:
2977       case INC:
2978       case DEC:
2979       case BNOT:
2980       case NOT:
2981       case NULL_LITERAL:
2982       case BOOLEAN_LITERAL:
2983       case DECIMAL_LITERAL:
2984       case HEX_INTEGER_LITERAL:
2985       case STRING_LITERAL:
2986       case IDENTIFIER_NAME:
2987       case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
2988        ExpressionNoIn();
2989        break;
2990       default:
2991        jj_la1[63] = jj_gen;
2992        ;
2993       }
2994      } catch (Throwable jjte003) {
2995                                  if (jjtc003) {
2996                                   jjtree.clearNodeScope(jjtn003);
2997                                   jjtc003 = false;
2998                                  } else {
2999                                   jjtree.popNode();
3000                                  }
3001                                  if (jjte003 instanceof RuntimeException) {
3002                                   {if (true) throw (RuntimeException)jjte003;}
3003                                  }
3004                                  if (jjte003 instanceof ParseException) {
3005                                   {if (true) throw (ParseException)jjte003;}
3006                                  }
3007                                  {if (true) throw (Error)jjte003;}
3008      } finally {
3009                                  if (jjtc003) {
3010                                   jjtree.closeNodeScope(jjtn003, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
3011                                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn003);
3012                                  }
3013      }
3014      jj_consume_token(SEMICOLON);
3015                                                                   ECMAEmptyExpression jjtn004 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
3016                                                                   boolean jjtc004 = true;
3017                                                                   jjtree.openNodeScope(jjtn004);
3018                                                                   jjtreeOpenNodeScope(jjtn004);
3019      try {
3020       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3021       case TYPEOF:
3022       case NEW:
3023       case VOID:
3024       case FUNCTION:
3025       case THIS:
3026       case DELETE:
3027       case LBRACE:
3028       case LPAREN:
3029       case LBRACKET:
3030       case PLUS:
3031       case MINUS:
3032       case INC:
3033       case DEC:
3034       case BNOT:
3035       case NOT:
3036       case NULL_LITERAL:
3037       case BOOLEAN_LITERAL:
3038       case DECIMAL_LITERAL:
3039       case HEX_INTEGER_LITERAL:
3040       case STRING_LITERAL:
3041       case IDENTIFIER_NAME:
3042       case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3043        Expression();
3044        break;
3045       default:
3046        jj_la1[64] = jj_gen;
3047        ;
3048       }
3049      } catch (Throwable jjte004) {
3050                                                                   if (jjtc004) {
3051                                                                    jjtree.clearNodeScope(jjtn004);
3052                                                                    jjtc004 = false;
3053                                                                   } else {
3054                                                                    jjtree.popNode();
3055                                                                   }
3056                                                                   if (jjte004 instanceof RuntimeException) {
3057                                                                    {if (true) throw (RuntimeException)jjte004;}
3058                                                                   }
3059                                                                   if (jjte004 instanceof ParseException) {
3060                                                                    {if (true) throw (ParseException)jjte004;}
3061                                                                   }
3062                                                                   {if (true) throw (Error)jjte004;}
3063      } finally {
3064                                                                   if (jjtc004) {
3065                                                                    jjtree.closeNodeScope(jjtn004, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
3066                                                                    jjtreeCloseNodeScope(jjtn004);
3067                                                                   }
3068      }
3069      jj_consume_token(SEMICOLON);
3070                                                                                                  ECMAEmptyExpression jjtn005 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
3071                                                                                                  boolean jjtc005 = true;
3072                                                                                                  jjtree.openNodeScope(jjtn005);
3073                                                                                                  jjtreeOpenNodeScope(jjtn005);
3074      try {
3075       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3076       case TYPEOF:
3077       case NEW:
3078       case VOID:
3079       case FUNCTION:
3080       case THIS:
3081       case DELETE:
3082       case LBRACE:
3083       case LPAREN:
3084       case LBRACKET:
3085       case PLUS:
3086       case MINUS:
3087       case INC:
3088       case DEC:
3089       case BNOT:
3090       case NOT:
3091       case NULL_LITERAL:
3092       case BOOLEAN_LITERAL:
3093       case DECIMAL_LITERAL:
3094       case HEX_INTEGER_LITERAL:
3095       case STRING_LITERAL:
3096       case IDENTIFIER_NAME:
3097       case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3098        Expression();
3099        break;
3100       default:
3101        jj_la1[65] = jj_gen;
3102        ;
3103       }
3104      } catch (Throwable jjte005) {
3105                                                                                                  if (jjtc005) {
3106                                                                                                   jjtree.clearNodeScope(jjtn005);
3107                                                                                                   jjtc005 = false;
3108                                                                                                  } else {
3109                                                                                                   jjtree.popNode();
3110                                                                                                  }
3111                                                                                                  if (jjte005 instanceof RuntimeException) {
3112                                                                                                   {if (true) throw (RuntimeException)jjte005;}
3113                                                                                                  }
3114                                                                                                  if (jjte005 instanceof ParseException) {
3115                                                                                                   {if (true) throw (ParseException)jjte005;}
3116                                                                                                  }
3117                                                                                                  {if (true) throw (Error)jjte005;}
3118      } finally {
3119                                                                                                  if (jjtc005) {
3120                                                                                                   jjtree.closeNodeScope(jjtn005, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
3121                                                                                                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn005);
3122                                                                                                  }
3123      }
3124      jj_consume_token(RPAREN);
3125      Statement();
3126     } catch (Throwable jjte006) {
3127                            if (jjtc006) {
3128                             jjtree.clearNodeScope(jjtn006);
3129                             jjtc006 = false;
3130                            } else {
3131                             jjtree.popNode();
3132                            }
3133                            if (jjte006 instanceof RuntimeException) {
3134                             {if (true) throw (RuntimeException)jjte006;}
3135                            }
3136                            if (jjte006 instanceof ParseException) {
3137                             {if (true) throw (ParseException)jjte006;}
3138                            }
3139                            {if (true) throw (Error)jjte006;}
3140     } finally {
3141                            if (jjtc006) {
3142                             jjtree.closeNodeScope(jjtn006, true);
3143                             jjtreeCloseNodeScope(jjtn006);
3144                            }
3145     }
3146    } else if (jj_2_27(2147483647)) {
3147                                  ECMAForVarStatement jjtn009 = new ECMAForVarStatement(this, JJTFORVARSTATEMENT);
3148                                  boolean jjtc009 = true;
3149                                  jjtree.openNodeScope(jjtn009);
3150                                  jjtreeOpenNodeScope(jjtn009);
3151     try {
3152      jj_consume_token(FOR);
3153      jj_consume_token(LPAREN);
3154      jj_consume_token(VAR);
3155      VariableDeclarationList();
3156      jj_consume_token(SEMICOLON);
3157                                                          ECMAEmptyExpression jjtn007 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
3158                                                          boolean jjtc007 = true;
3159                                                          jjtree.openNodeScope(jjtn007);
3160                                                          jjtreeOpenNodeScope(jjtn007);
3161      try {
3162       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3163       case TYPEOF:
3164       case NEW:
3165       case VOID:
3166       case FUNCTION:
3167       case THIS:
3168       case DELETE:
3169       case LBRACE:
3170       case LPAREN:
3171       case LBRACKET:
3172       case PLUS:
3173       case MINUS:
3174       case INC:
3175       case DEC:
3176       case BNOT:
3177       case NOT:
3178       case NULL_LITERAL:
3179       case BOOLEAN_LITERAL:
3180       case DECIMAL_LITERAL:
3181       case HEX_INTEGER_LITERAL:
3182       case STRING_LITERAL:
3183       case IDENTIFIER_NAME:
3184       case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3185        Expression();
3186        break;
3187       default:
3188        jj_la1[66] = jj_gen;
3189        ;
3190       }
3191      } catch (Throwable jjte007) {
3192                                                          if (jjtc007) {
3193                                                           jjtree.clearNodeScope(jjtn007);
3194                                                           jjtc007 = false;
3195                                                          } else {
3196                                                           jjtree.popNode();
3197                                                          }
3198                                                          if (jjte007 instanceof RuntimeException) {
3199                                                           {if (true) throw (RuntimeException)jjte007;}
3200                                                          }
3201                                                          if (jjte007 instanceof ParseException) {
3202                                                           {if (true) throw (ParseException)jjte007;}
3203                                                          }
3204                                                          {if (true) throw (Error)jjte007;}
3205      } finally {
3206                                                          if (jjtc007) {
3207                                                           jjtree.closeNodeScope(jjtn007, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
3208                                                           jjtreeCloseNodeScope(jjtn007);
3209                                                          }
3210      }
3211      jj_consume_token(SEMICOLON);
3212                                                                                         ECMAEmptyExpression jjtn008 = new ECMAEmptyExpression(this, JJTEMPTYEXPRESSION);
3213                                                                                         boolean jjtc008 = true;
3214                                                                                         jjtree.openNodeScope(jjtn008);
3215                                                                                         jjtreeOpenNodeScope(jjtn008);
3216      try {
3217       switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3218       case TYPEOF:
3219       case NEW:
3220       case VOID:
3221       case FUNCTION:
3222       case THIS:
3223       case DELETE:
3224       case LBRACE:
3225       case LPAREN:
3226       case LBRACKET:
3227       case PLUS:
3228       case MINUS:
3229       case INC:
3230       case DEC:
3231       case BNOT:
3232       case NOT:
3233       case NULL_LITERAL:
3234       case BOOLEAN_LITERAL:
3235       case DECIMAL_LITERAL:
3236       case HEX_INTEGER_LITERAL:
3237       case STRING_LITERAL:
3238       case IDENTIFIER_NAME:
3239       case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3240        Expression();
3241        break;
3242       default:
3243        jj_la1[67] = jj_gen;
3244        ;
3245       }
3246      } catch (Throwable jjte008) {
3247                                                                                         if (jjtc008) {
3248                                                                                          jjtree.clearNodeScope(jjtn008);
3249                                                                                          jjtc008 = false;
3250                                                                                         } else {
3251                                                                                          jjtree.popNode();
3252                                                                                         }
3253                                                                                         if (jjte008 instanceof RuntimeException) {
3254                                                                                          {if (true) throw (RuntimeException)jjte008;}
3255                                                                                         }
3256                                                                                         if (jjte008 instanceof ParseException) {
3257                                                                                          {if (true) throw (ParseException)jjte008;}
3258                                                                                         }
3259                                                                                         {if (true) throw (Error)jjte008;}
3260      } finally {
3261                                                                                         if (jjtc008) {
3262                                                                                          jjtree.closeNodeScope(jjtn008, jjtree . nodeArity ( ) == 0);
3263                                                                                          jjtreeCloseNodeScope(jjtn008);
3264                                                                                         }
3265      }
3266      jj_consume_token(RPAREN);
3267      Statement();
3268     } catch (Throwable jjte009) {
3269                                  if (jjtc009) {
3270                                   jjtree.clearNodeScope(jjtn009);
3271                                   jjtc009 = false;
3272                                  } else {
3273                                   jjtree.popNode();
3274                                  }
3275                                  if (jjte009 instanceof RuntimeException) {
3276                                   {if (true) throw (RuntimeException)jjte009;}
3277                                  }
3278                                  if (jjte009 instanceof ParseException) {
3279                                   {if (true) throw (ParseException)jjte009;}
3280                                  }
3281                                  {if (true) throw (Error)jjte009;}
3282     } finally {
3283                                  if (jjtc009) {
3284                                   jjtree.closeNodeScope(jjtn009, true);
3285                                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn009);
3286                                  }
3287     }
3288    } else if (jj_2_28(2147483647)) {
3289                                   ECMAForVarInStatement jjtn010 = new ECMAForVarInStatement(this, JJTFORVARINSTATEMENT);
3290                                   boolean jjtc010 = true;
3291                                   jjtree.openNodeScope(jjtn010);
3292                                   jjtreeOpenNodeScope(jjtn010);
3293     try {
3294      jj_consume_token(FOR);
3295      jj_consume_token(LPAREN);
3296      jj_consume_token(VAR);
3297      VariableDeclarationNoIn();
3298      jj_consume_token(IN);
3299      Expression();
3300      jj_consume_token(RPAREN);
3301      Statement();
3302     } catch (Throwable jjte010) {
3303                                   if (jjtc010) {
3304                                    jjtree.clearNodeScope(jjtn010);
3305                                    jjtc010 = false;
3306                                   } else {
3307                                    jjtree.popNode();
3308                                   }
3309                                   if (jjte010 instanceof RuntimeException) {
3310                                    {if (true) throw (RuntimeException)jjte010;}
3311                                   }
3312                                   if (jjte010 instanceof ParseException) {
3313                                    {if (true) throw (ParseException)jjte010;}
3314                                   }
3315                                   {if (true) throw (Error)jjte010;}
3316     } finally {
3317                                   if (jjtc010) {
3318                                    jjtree.closeNodeScope(jjtn010, true);
3319                                    jjtreeCloseNodeScope(jjtn010);
3320                                   }
3321     }
3322    } else {
3323     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3324     case FOR:
3325      ECMAForInStatement jjtn011 = new ECMAForInStatement(this, JJTFORINSTATEMENT);
3326      boolean jjtc011 = true;
3327      jjtree.openNodeScope(jjtn011);
3328      jjtreeOpenNodeScope(jjtn011);
3329      try {
3330       jj_consume_token(FOR);
3331       jj_consume_token(LPAREN);
3332       LeftHandSideExpression();
3333       jj_consume_token(IN);
3334       Expression();
3335       jj_consume_token(RPAREN);
3336       Statement();
3337      } catch (Throwable jjte011) {
3338      if (jjtc011) {
3339       jjtree.clearNodeScope(jjtn011);
3340       jjtc011 = false;
3341      } else {
3342       jjtree.popNode();
3343      }
3344      if (jjte011 instanceof RuntimeException) {
3345       {if (true) throw (RuntimeException)jjte011;}
3346      }
3347      if (jjte011 instanceof ParseException) {
3348       {if (true) throw (ParseException)jjte011;}
3349      }
3350      {if (true) throw (Error)jjte011;}
3351      } finally {
3352      if (jjtc011) {
3353       jjtree.closeNodeScope(jjtn011, true);
3354       jjtreeCloseNodeScope(jjtn011);
3355      }
3356      }
3357      break;
3358     default:
3359      jj_la1[69] = jj_gen;
3360      jj_consume_token(-1);
3361      throw new ParseException();
3362     }
3363    }
3364   }
3365  }
3366 
3367 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.7: The continue Statement */
3368  final public void ContinueStatement() throws ParseException {
3369 /*@bgen(jjtree) ContinueStatement */
3370  ECMAContinueStatement jjtn000 = new ECMAContinueStatement(this, JJTCONTINUESTATEMENT);
3371  boolean jjtc000 = true;
3372  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3373  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3374   try {
3375    jj_consume_token(CONTINUE);
3376    if (jj_2_29(2147483647)) {
3377     Identifier();
3378    } else {
3379     ;
3380    }
3381    if (jj_2_30(2147483647)) {
3382     jj_consume_token(SEMICOLON);
3383    } else {
3384     ;
3385    }
3386   } catch (Throwable jjte000) {
3387      if (jjtc000) {
3388       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3389       jjtc000 = false;
3390      } else {
3391       jjtree.popNode();
3392      }
3393      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3394       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3395      }
3396      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3397       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3398      }
3399      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3400   } finally {
3401      if (jjtc000) {
3402       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3403       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3404      }
3405   }
3406  }
3407 
3408 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.8: The break Statement */
3409  final public void BreakStatement() throws ParseException {
3410 /*@bgen(jjtree) BreakStatement */
3411  ECMABreakStatement jjtn000 = new ECMABreakStatement(this, JJTBREAKSTATEMENT);
3412  boolean jjtc000 = true;
3413  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3414  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3415   try {
3416    jj_consume_token(BREAK);
3417    if (jj_2_31(2147483647)) {
3418     Identifier();
3419    } else {
3420     ;
3421    }
3422    if (jj_2_32(2147483647)) {
3423     jj_consume_token(SEMICOLON);
3424    } else {
3425     ;
3426    }
3427   } catch (Throwable jjte000) {
3428      if (jjtc000) {
3429       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3430       jjtc000 = false;
3431      } else {
3432       jjtree.popNode();
3433      }
3434      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3435       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3436      }
3437      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3438       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3439      }
3440      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3441   } finally {
3442      if (jjtc000) {
3443       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3444       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3445      }
3446   }
3447  }
3448 
3449 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.9 The return Statement */
3450  final public void ReturnStatement() throws ParseException {
3451 /*@bgen(jjtree) ReturnStatement */
3452  ECMAReturnStatement jjtn000 = new ECMAReturnStatement(this, JJTRETURNSTATEMENT);
3453  boolean jjtc000 = true;
3454  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3455  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3456   try {
3457    jj_consume_token(RETURN);
3458    if (jj_2_33(2147483647)) {
3459     Expression();
3460    } else {
3461     ;
3462    }
3463    if (jj_2_34(2147483647)) {
3464     jj_consume_token(SEMICOLON);
3465    } else {
3466     ;
3467    }
3468   } catch (Throwable jjte000) {
3469      if (jjtc000) {
3470       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3471       jjtc000 = false;
3472      } else {
3473       jjtree.popNode();
3474      }
3475      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3476       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3477      }
3478      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3479       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3480      }
3481      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3482   } finally {
3483      if (jjtc000) {
3484       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3485       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3486      }
3487   }
3488  }
3489 
3490 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.10: The with Statement */
3491  final public void WithStatement() throws ParseException {
3492 /*@bgen(jjtree) WithStatement */
3493  ECMAWithStatement jjtn000 = new ECMAWithStatement(this, JJTWITHSTATEMENT);
3494  boolean jjtc000 = true;
3495  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3496  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3497   try {
3498    jj_consume_token(WITH);
3499    jj_consume_token(LPAREN);
3500    Expression();
3501    jj_consume_token(RPAREN);
3502    Statement();
3503   } catch (Throwable jjte000) {
3504      if (jjtc000) {
3505       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3506       jjtc000 = false;
3507      } else {
3508       jjtree.popNode();
3509      }
3510      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3511       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3512      }
3513      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3514       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3515      }
3516      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3517   } finally {
3518      if (jjtc000) {
3519       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3520       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3521      }
3522   }
3523  }
3524 
3525 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - 12.11 The switch Statement */
3526  final public void SwitchStatement() throws ParseException {
3527 /*@bgen(jjtree) SwitchStatement */
3528  ECMASwitchStatement jjtn000 = new ECMASwitchStatement(this, JJTSWITCHSTATEMENT);
3529  boolean jjtc000 = true;
3530  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3531  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3532   try {
3533    jj_consume_token(SWITCH);
3534    jj_consume_token(LPAREN);
3535    Expression();
3536    jj_consume_token(RPAREN);
3537    CaseBlock();
3538   } catch (Throwable jjte000) {
3539      if (jjtc000) {
3540       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3541       jjtc000 = false;
3542      } else {
3543       jjtree.popNode();
3544      }
3545      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3546       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3547      }
3548      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3549       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3550      }
3551      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3552   } finally {
3553      if (jjtc000) {
3554       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3555       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3556      }
3557   }
3558  }
3559 
3560  final public void CaseBlock() throws ParseException {
3561 /*@bgen(jjtree) CaseBlock */
3562  ECMACaseBlock jjtn000 = new ECMACaseBlock(this, JJTCASEBLOCK);
3563  boolean jjtc000 = true;
3564  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3565  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3566   try {
3567    jj_consume_token(LBRACE);
3568    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3569    case CASE:
3570     CaseClauses();
3571     break;
3572    default:
3573     jj_la1[70] = jj_gen;
3574     ;
3575    }
3576    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3577    case RBRACE:
3578     jj_consume_token(RBRACE);
3579     break;
3580    case DEFAULT_:
3581     DefaultClause();
3582     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3583     case CASE:
3584      CaseClauses();
3585      break;
3586     default:
3587      jj_la1[71] = jj_gen;
3588      ;
3589     }
3590     jj_consume_token(RBRACE);
3591     break;
3592    default:
3593     jj_la1[72] = jj_gen;
3594     jj_consume_token(-1);
3595     throw new ParseException();
3596    }
3597   } catch (Throwable jjte000) {
3598      if (jjtc000) {
3599       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3600       jjtc000 = false;
3601      } else {
3602       jjtree.popNode();
3603      }
3604      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3605       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3606      }
3607      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3608       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3609      }
3610      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3611   } finally {
3612      if (jjtc000) {
3613       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3614       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3615      }
3616   }
3617  }
3618 
3619  final public void CaseClauses() throws ParseException {
3620   label_29:
3621   while (true) {
3622    CaseClause();
3623    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3624    case CASE:
3625     ;
3626     break;
3627    default:
3628     jj_la1[73] = jj_gen;
3629     break label_29;
3630    }
3631   }
3632  }
3633 
3634  final public void CaseClause() throws ParseException {
3635 /*@bgen(jjtree) CaseClause */
3636  ECMACaseClause jjtn000 = new ECMACaseClause(this, JJTCASECLAUSE);
3637  boolean jjtc000 = true;
3638  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3639  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3640   try {
3641       ECMACase jjtn001 = new ECMACase(this, JJTCASE);
3642       boolean jjtc001 = true;
3643       jjtree.openNodeScope(jjtn001);
3644       jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
3645    try {
3646     jj_consume_token(CASE);
3647     Expression();
3648     jj_consume_token(COLON);
3649    } catch (Throwable jjte001) {
3650       if (jjtc001) {
3651        jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
3652        jjtc001 = false;
3653       } else {
3654        jjtree.popNode();
3655       }
3656       if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
3657        {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
3658       }
3659       if (jjte001 instanceof ParseException) {
3660        {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
3661       }
3662       {if (true) throw (Error)jjte001;}
3663    } finally {
3664       if (jjtc001) {
3665        jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
3666        jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
3667       }
3668    }
3669    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3670    case BREAK:
3671    case DO:
3672    case TYPEOF:
3673    case NEW:
3674    case VAR:
3675    case RETURN:
3676    case VOID:
3677    case CONTINUE:
3678    case FOR:
3679    case SWITCH:
3680    case WHILE:
3681    case DEBUGGER:
3682    case FUNCTION:
3683    case THIS:
3684    case WITH:
3685    case IF:
3686    case THROW:
3687    case DELETE:
3688    case TRY:
3689    case LBRACE:
3690    case LPAREN:
3691    case LBRACKET:
3692    case SEMICOLON:
3693    case PLUS:
3694    case MINUS:
3695    case INC:
3696    case DEC:
3697    case BNOT:
3698    case NOT:
3699    case NULL_LITERAL:
3700    case BOOLEAN_LITERAL:
3701    case DECIMAL_LITERAL:
3702    case HEX_INTEGER_LITERAL:
3703    case STRING_LITERAL:
3704    case IDENTIFIER_NAME:
3705    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3706    case JAVA_STATEMENT:
3707     StatementList();
3708     break;
3709    default:
3710     jj_la1[74] = jj_gen;
3711     ;
3712    }
3713   } catch (Throwable jjte000) {
3714      if (jjtc000) {
3715       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3716       jjtc000 = false;
3717      } else {
3718       jjtree.popNode();
3719      }
3720      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3721       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3722      }
3723      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3724       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3725      }
3726      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3727   } finally {
3728      if (jjtc000) {
3729       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3730       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3731      }
3732   }
3733  }
3734 
3735  final public void DefaultClause() throws ParseException {
3736 /*@bgen(jjtree) CaseClause */
3737  ECMACaseClause jjtn000 = new ECMACaseClause(this, JJTCASECLAUSE);
3738  boolean jjtc000 = true;
3739  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3740  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3741   try {
3742       ECMACase jjtn001 = new ECMACase(this, JJTCASE);
3743       boolean jjtc001 = true;
3744       jjtree.openNodeScope(jjtn001);
3745       jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
3746    try {
3747     jj_consume_token(DEFAULT_);
3748     jj_consume_token(COLON);
3749    } finally {
3750       if (jjtc001) {
3751        jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
3752        jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
3753       }
3754    }
3755    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3756    case BREAK:
3757    case DO:
3758    case TYPEOF:
3759    case NEW:
3760    case VAR:
3761    case RETURN:
3762    case VOID:
3763    case CONTINUE:
3764    case FOR:
3765    case SWITCH:
3766    case WHILE:
3767    case DEBUGGER:
3768    case FUNCTION:
3769    case THIS:
3770    case WITH:
3771    case IF:
3772    case THROW:
3773    case DELETE:
3774    case TRY:
3775    case LBRACE:
3776    case LPAREN:
3777    case LBRACKET:
3778    case SEMICOLON:
3779    case PLUS:
3780    case MINUS:
3781    case INC:
3782    case DEC:
3783    case BNOT:
3784    case NOT:
3785    case NULL_LITERAL:
3786    case BOOLEAN_LITERAL:
3787    case DECIMAL_LITERAL:
3788    case HEX_INTEGER_LITERAL:
3789    case STRING_LITERAL:
3790    case IDENTIFIER_NAME:
3791    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
3792    case JAVA_STATEMENT:
3793     StatementList();
3794     break;
3795    default:
3796     jj_la1[75] = jj_gen;
3797     ;
3798    }
3799   } catch (Throwable jjte000) {
3800      if (jjtc000) {
3801       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3802       jjtc000 = false;
3803      } else {
3804       jjtree.popNode();
3805      }
3806      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3807       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3808      }
3809      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3810       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3811      }
3812      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3813   } finally {
3814      if (jjtc000) {
3815       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3816       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3817      }
3818   }
3819  }
3820 
3821 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.12: Labelled Statements */
3822  final public void LabelledStatement() throws ParseException {
3823 /*@bgen(jjtree) LabelledStatement */
3824  ECMALabelledStatement jjtn000 = new ECMALabelledStatement(this, JJTLABELLEDSTATEMENT);
3825  boolean jjtc000 = true;
3826  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3827  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3828   try {
3829    Identifier();
3830    jj_consume_token(COLON);
3831    Statement();
3832   } catch (Throwable jjte000) {
3833      if (jjtc000) {
3834       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3835       jjtc000 = false;
3836      } else {
3837       jjtree.popNode();
3838      }
3839      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3840       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3841      }
3842      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3843       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3844      }
3845      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3846   } finally {
3847      if (jjtc000) {
3848       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3849       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3850      }
3851   }
3852  }
3853 
3854  final public void ThrowStatement() throws ParseException {
3855 /*@bgen(jjtree) ThrowStatement */
3856  ECMAThrowStatement jjtn000 = new ECMAThrowStatement(this, JJTTHROWSTATEMENT);
3857  boolean jjtc000 = true;
3858  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3859  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3860   try {
3861    jj_consume_token(THROW);
3862    Expression();
3863    if (jj_2_35(2147483647)) {
3864     jj_consume_token(SEMICOLON);
3865    } else {
3866     ;
3867    }
3868   } catch (Throwable jjte000) {
3869      if (jjtc000) {
3870       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3871       jjtc000 = false;
3872      } else {
3873       jjtree.popNode();
3874      }
3875      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3876       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3877      }
3878      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3879       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3880      }
3881      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3882   } finally {
3883      if (jjtc000) {
3884       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3885       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3886      }
3887   }
3888  }
3889 
3890  final public void TryStatement() throws ParseException {
3891 /*@bgen(jjtree) TryStatement */
3892  ECMATryStatement jjtn000 = new ECMATryStatement(this, JJTTRYSTATEMENT);
3893  boolean jjtc000 = true;
3894  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3895  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3896   try {
3897    jj_consume_token(TRY);
3898    Block();
3899    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3900    case FINALLY:
3901     Finally();
3902     break;
3903    case CATCH:
3904     Catch();
3905     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
3906     case FINALLY:
3907      Finally();
3908      break;
3909     default:
3910      jj_la1[76] = jj_gen;
3911      ;
3912     }
3913     break;
3914    default:
3915     jj_la1[77] = jj_gen;
3916     jj_consume_token(-1);
3917     throw new ParseException();
3918    }
3919   } catch (Throwable jjte000) {
3920      if (jjtc000) {
3921       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3922       jjtc000 = false;
3923      } else {
3924       jjtree.popNode();
3925      }
3926      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3927       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3928      }
3929      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3930       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3931      }
3932      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3933   } finally {
3934      if (jjtc000) {
3935       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3936       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3937      }
3938   }
3939  }
3940 
3941  final public void Catch() throws ParseException {
3942 /*@bgen(jjtree) Catch */
3943  ECMACatch jjtn000 = new ECMACatch(this, JJTCATCH);
3944  boolean jjtc000 = true;
3945  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3946  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3947   try {
3948    jj_consume_token(CATCH);
3949    jj_consume_token(LPAREN);
3950    Identifier();
3951    jj_consume_token(RPAREN);
3952    Block();
3953   } catch (Throwable jjte000) {
3954      if (jjtc000) {
3955       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3956       jjtc000 = false;
3957      } else {
3958       jjtree.popNode();
3959      }
3960      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3961       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3962      }
3963      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3964       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3965      }
3966      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3967   } finally {
3968      if (jjtc000) {
3969       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
3970       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
3971      }
3972   }
3973  }
3974 
3975  final public void Finally() throws ParseException {
3976 /*@bgen(jjtree) Finally */
3977  ECMAFinally jjtn000 = new ECMAFinally(this, JJTFINALLY);
3978  boolean jjtc000 = true;
3979  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
3980  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
3981   try {
3982    jj_consume_token(FINALLY);
3983    Block();
3984   } catch (Throwable jjte000) {
3985      if (jjtc000) {
3986       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
3987       jjtc000 = false;
3988      } else {
3989       jjtree.popNode();
3990      }
3991      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
3992       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
3993      }
3994      if (jjte000 instanceof ParseException) {
3995       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
3996      }
3997      {if (true) throw (Error)jjte000;}
3998   } finally {
3999      if (jjtc000) {
4000       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4001       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4002      }
4003   }
4004  }
4005 
4006 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 12.15 The debugger Statement */
4007  final public void DebuggerStatement() throws ParseException {
4008 /*@bgen(jjtree) DebuggerStatement */
4009  ECMADebuggerStatement jjtn000 = new ECMADebuggerStatement(this, JJTDEBUGGERSTATEMENT);
4010  boolean jjtc000 = true;
4011  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4012  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
4013   try {
4014    jj_consume_token(DEBUGGER);
4015    if (jj_2_36(2147483647)) {
4016     jj_consume_token(SEMICOLON);
4017    } else {
4018     ;
4019    }
4020   } finally {
4021      if (jjtc000) {
4022       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4023       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4024      }
4025   }
4026  }
4027 
4028 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 13: Function Definition */
4029  final public void FunctionDeclaration() throws ParseException {
4030 /*@bgen(jjtree) FunctionDeclaration */
4031  ECMAFunctionDeclaration jjtn000 = new ECMAFunctionDeclaration(this, JJTFUNCTIONDECLARATION);
4032  boolean jjtc000 = true;
4033  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4034  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
4035   try {
4036    jj_consume_token(FUNCTION);
4037    Identifier();
4038                  ECMAFormalParameterList jjtn001 = new ECMAFormalParameterList(this, JJTFORMALPARAMETERLIST);
4039                  boolean jjtc001 = true;
4040                  jjtree.openNodeScope(jjtn001);
4041                  jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
4042    try {
4043     jj_consume_token(LPAREN);
4044     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4045     case IDENTIFIER_NAME:
4046      FormalParameterList();
4047      break;
4048     default:
4049      jj_la1[78] = jj_gen;
4050      ;
4051     }
4052     jj_consume_token(RPAREN);
4053    } catch (Throwable jjte001) {
4054                  if (jjtc001) {
4055                   jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
4056                   jjtc001 = false;
4057                  } else {
4058                   jjtree.popNode();
4059                  }
4060                  if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
4061                   {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
4062                  }
4063                  if (jjte001 instanceof ParseException) {
4064                   {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
4065                  }
4066                  {if (true) throw (Error)jjte001;}
4067    } finally {
4068                  if (jjtc001) {
4069                   jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
4070                   jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
4071                  }
4072    }
4073    FunctionBody();
4074   } catch (Throwable jjte000) {
4075      if (jjtc000) {
4076       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
4077       jjtc000 = false;
4078      } else {
4079       jjtree.popNode();
4080      }
4081      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
4082       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
4083      }
4084      if (jjte000 instanceof ParseException) {
4085       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
4086      }
4087      {if (true) throw (Error)jjte000;}
4088   } finally {
4089      if (jjtc000) {
4090       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4091       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4092      }
4093   }
4094  }
4095 
4096  final public void FunctionExpression() throws ParseException {
4097 /*@bgen(jjtree) FunctionExpression */
4098  ECMAFunctionExpression jjtn000 = new ECMAFunctionExpression(this, JJTFUNCTIONEXPRESSION);
4099  boolean jjtc000 = true;
4100  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4101  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
4102   try {
4103    jj_consume_token(FUNCTION);
4104    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4105    case IDENTIFIER_NAME:
4106     Identifier();
4107     break;
4108    default:
4109     jj_la1[79] = jj_gen;
4110     ;
4111    }
4112                    ECMAFormalParameterList jjtn001 = new ECMAFormalParameterList(this, JJTFORMALPARAMETERLIST);
4113                    boolean jjtc001 = true;
4114                    jjtree.openNodeScope(jjtn001);
4115                    jjtreeOpenNodeScope(jjtn001);
4116    try {
4117     jj_consume_token(LPAREN);
4118     switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4119     case IDENTIFIER_NAME:
4120      FormalParameterList();
4121      break;
4122     default:
4123      jj_la1[80] = jj_gen;
4124      ;
4125     }
4126     jj_consume_token(RPAREN);
4127    } catch (Throwable jjte001) {
4128                    if (jjtc001) {
4129                     jjtree.clearNodeScope(jjtn001);
4130                     jjtc001 = false;
4131                    } else {
4132                     jjtree.popNode();
4133                    }
4134                    if (jjte001 instanceof RuntimeException) {
4135                     {if (true) throw (RuntimeException)jjte001;}
4136                    }
4137                    if (jjte001 instanceof ParseException) {
4138                     {if (true) throw (ParseException)jjte001;}
4139                    }
4140                    {if (true) throw (Error)jjte001;}
4141    } finally {
4142                    if (jjtc001) {
4143                     jjtree.closeNodeScope(jjtn001, true);
4144                     jjtreeCloseNodeScope(jjtn001);
4145                    }
4146    }
4147    FunctionBody();
4148   } catch (Throwable jjte000) {
4149      if (jjtc000) {
4150       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
4151       jjtc000 = false;
4152      } else {
4153       jjtree.popNode();
4154      }
4155      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
4156       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
4157      }
4158      if (jjte000 instanceof ParseException) {
4159       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
4160      }
4161      {if (true) throw (Error)jjte000;}
4162   } finally {
4163      if (jjtc000) {
4164       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4165       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4166      }
4167   }
4168  }
4169 
4170  final public void FormalParameterList() throws ParseException {
4171   Identifier();
4172   label_30:
4173   while (true) {
4174    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4175    case COMMA:
4176     ;
4177     break;
4178    default:
4179     jj_la1[81] = jj_gen;
4180     break label_30;
4181    }
4182    jj_consume_token(COMMA);
4183    Identifier();
4184   }
4185  }
4186 
4187  final public void FunctionBody() throws ParseException {
4188 /*@bgen(jjtree) Block */
4189  ECMABlock jjtn000 = new ECMABlock(this, JJTBLOCK);
4190  boolean jjtc000 = true;
4191  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4192  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
4193   try {
4194    jj_consume_token(LBRACE);
4195    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4196    case BREAK:
4197    case DO:
4198    case TYPEOF:
4199    case NEW:
4200    case VAR:
4201    case RETURN:
4202    case VOID:
4203    case CONTINUE:
4204    case FOR:
4205    case SWITCH:
4206    case WHILE:
4207    case DEBUGGER:
4208    case FUNCTION:
4209    case THIS:
4210    case WITH:
4211    case IF:
4212    case THROW:
4213    case DELETE:
4214    case TRY:
4215    case LBRACE:
4216    case LPAREN:
4217    case LBRACKET:
4218    case SEMICOLON:
4219    case PLUS:
4220    case MINUS:
4221    case INC:
4222    case DEC:
4223    case BNOT:
4224    case NOT:
4225    case NULL_LITERAL:
4226    case BOOLEAN_LITERAL:
4227    case DECIMAL_LITERAL:
4228    case HEX_INTEGER_LITERAL:
4229    case STRING_LITERAL:
4230    case IDENTIFIER_NAME:
4231    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
4232    case JAVA_STATEMENT:
4233     SourceElements();
4234     break;
4235    default:
4236     jj_la1[82] = jj_gen;
4237     ;
4238    }
4239    jj_consume_token(RBRACE);
4240   } catch (Throwable jjte000) {
4241      if (jjtc000) {
4242       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
4243       jjtc000 = false;
4244      } else {
4245       jjtree.popNode();
4246      }
4247      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
4248       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
4249      }
4250      if (jjte000 instanceof ParseException) {
4251       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
4252      }
4253      {if (true) throw (Error)jjte000;}
4254   } finally {
4255      if (jjtc000) {
4256       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4257       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4258      }
4259   }
4260  }
4261 
4262 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 14: Script */
4263  final public ECMAProgram Program() throws ParseException {
4264 /*@bgen(jjtree) Program */
4265  ECMAProgram jjtn000 = new ECMAProgram(this, JJTPROGRAM);
4266  boolean jjtc000 = true;
4267  jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4268  jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);
4269   try {
4270    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4271    case BREAK:
4272    case DO:
4273    case TYPEOF:
4274    case NEW:
4275    case VAR:
4276    case RETURN:
4277    case VOID:
4278    case CONTINUE:
4279    case FOR:
4280    case SWITCH:
4281    case WHILE:
4282    case DEBUGGER:
4283    case FUNCTION:
4284    case THIS:
4285    case WITH:
4286    case IF:
4287    case THROW:
4288    case DELETE:
4289    case TRY:
4290    case LBRACE:
4291    case LPAREN:
4292    case LBRACKET:
4293    case SEMICOLON:
4294    case PLUS:
4295    case MINUS:
4296    case INC:
4297    case DEC:
4298    case BNOT:
4299    case NOT:
4300    case NULL_LITERAL:
4301    case BOOLEAN_LITERAL:
4302    case DECIMAL_LITERAL:
4303    case HEX_INTEGER_LITERAL:
4304    case STRING_LITERAL:
4305    case IDENTIFIER_NAME:
4306    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
4307    case JAVA_STATEMENT:
4308     SourceElements();
4309     break;
4310    default:
4311     jj_la1[83] = jj_gen;
4312     ;
4313    }
4314    jj_consume_token(0);
4315      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4316      jjtc000 = false;
4317      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4318         {if (true) return jjtn000;}
4319   } catch (Throwable jjte000) {
4320      if (jjtc000) {
4321       jjtree.clearNodeScope(jjtn000);
4322       jjtc000 = false;
4323      } else {
4324       jjtree.popNode();
4325      }
4326      if (jjte000 instanceof RuntimeException) {
4327       {if (true) throw (RuntimeException)jjte000;}
4328      }
4329      if (jjte000 instanceof ParseException) {
4330       {if (true) throw (ParseException)jjte000;}
4331      }
4332      {if (true) throw (Error)jjte000;}
4333   } finally {
4334      if (jjtc000) {
4335       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4336       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4337      }
4338   }
4339   throw new Error("Missing return statement in function");
4340  }
4341 
4342  final public void SourceElements() throws ParseException {
4343   label_31:
4344   while (true) {
4345    SourceElement();
4346    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4347    case BREAK:
4348    case DO:
4349    case TYPEOF:
4350    case NEW:
4351    case VAR:
4352    case RETURN:
4353    case VOID:
4354    case CONTINUE:
4355    case FOR:
4356    case SWITCH:
4357    case WHILE:
4358    case DEBUGGER:
4359    case FUNCTION:
4360    case THIS:
4361    case WITH:
4362    case IF:
4363    case THROW:
4364    case DELETE:
4365    case TRY:
4366    case LBRACE:
4367    case LPAREN:
4368    case LBRACKET:
4369    case SEMICOLON:
4370    case PLUS:
4371    case MINUS:
4372    case INC:
4373    case DEC:
4374    case BNOT:
4375    case NOT:
4376    case NULL_LITERAL:
4377    case BOOLEAN_LITERAL:
4378    case DECIMAL_LITERAL:
4379    case HEX_INTEGER_LITERAL:
4380    case STRING_LITERAL:
4381    case IDENTIFIER_NAME:
4382    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
4383    case JAVA_STATEMENT:
4384     ;
4385     break;
4386    default:
4387     jj_la1[84] = jj_gen;
4388     break label_31;
4389    }
4390   }
4391  }
4392 
4393  final public void SourceElement() throws ParseException {
4394   if (jj_2_37(2147483647)) {
4395    FunctionDeclaration();
4396   } else {
4397    switch ((jj_ntk==-1)?jj_ntk():jj_ntk) {
4398    case BREAK:
4399    case DO:
4400    case TYPEOF:
4401    case NEW:
4402    case VAR:
4403    case RETURN:
4404    case VOID:
4405    case CONTINUE:
4406    case FOR:
4407    case SWITCH:
4408    case WHILE:
4409    case DEBUGGER:
4410    case FUNCTION:
4411    case THIS:
4412    case WITH:
4413    case IF:
4414    case THROW:
4415    case DELETE:
4416    case TRY:
4417    case LBRACE:
4418    case LPAREN:
4419    case LBRACKET:
4420    case SEMICOLON:
4421    case PLUS:
4422    case MINUS:
4423    case INC:
4424    case DEC:
4425    case BNOT:
4426    case NOT:
4427    case NULL_LITERAL:
4428    case BOOLEAN_LITERAL:
4429    case DECIMAL_LITERAL:
4430    case HEX_INTEGER_LITERAL:
4431    case STRING_LITERAL:
4432    case IDENTIFIER_NAME:
4433    case REGULAR_EXPRESSION_LITERAL:
4434    case JAVA_STATEMENT:
4435     Statement();
4436     break;
4437    default:
4438     jj_la1[85] = jj_gen;
4439     jj_consume_token(-1);
4440     throw new ParseException();
4441    }
4442   }
4443  }
4444 
4445 /* ECMA-262 5.1 Edition / June 2011 - Section 7.6: Identifiers */
4446  final public void Identifier() throws ParseException {
4447 /*@bgen(jjtree) Identifier */
4448     ECMAIdentifier jjtn000 = new ECMAIdentifier(this, JJTIDENTIFIER);
4449     boolean jjtc000 = true;
4450     jjtree.openNodeScope(jjtn000);
4451     jjtreeOpenNodeScope(jjtn000);Token t;
4452   try {
4453    t = jj_consume_token(IDENTIFIER_NAME);
4454      jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4455      jjtc000 = false;
4456      jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4457         jjtn000.jjtSetValue(t.image);
4458   } finally {
4459      if (jjtc000) {
4460       jjtree.closeNodeScope(jjtn000, true);
4461       jjtreeCloseNodeScope(jjtn000);
4462      }
4463   }
4464  }
4465 
4466  private boolean jj_2_1(int xla) {
4467   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4468   try { return !jj_3_1(); }
4469   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4470   finally { jj_save(0, xla); }
4471  }
4472 
4473  private boolean jj_2_2(int xla) {
4474   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4475   try { return !jj_3_2(); }
4476   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4477   finally { jj_save(1, xla); }
4478  }
4479 
4480  private boolean jj_2_3(int xla) {
4481   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4482   try { return !jj_3_3(); }
4483   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4484   finally { jj_save(2, xla); }
4485  }
4486 
4487  private boolean jj_2_4(int xla) {
4488   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4489   try { return !jj_3_4(); }
4490   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4491   finally { jj_save(3, xla); }
4492  }
4493 
4494  private boolean jj_2_5(int xla) {
4495   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4496   try { return !jj_3_5(); }
4497   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4498   finally { jj_save(4, xla); }
4499  }
4500 
4501  private boolean jj_2_6(int xla) {
4502   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4503   try { return !jj_3_6(); }
4504   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4505   finally { jj_save(5, xla); }
4506  }
4507 
4508  private boolean jj_2_7(int xla) {
4509   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4510   try { return !jj_3_7(); }
4511   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4512   finally { jj_save(6, xla); }
4513  }
4514 
4515  private boolean jj_2_8(int xla) {
4516   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4517   try { return !jj_3_8(); }
4518   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4519   finally { jj_save(7, xla); }
4520  }
4521 
4522  private boolean jj_2_9(int xla) {
4523   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4524   try { return !jj_3_9(); }
4525   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4526   finally { jj_save(8, xla); }
4527  }
4528 
4529  private boolean jj_2_10(int xla) {
4530   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4531   try { return !jj_3_10(); }
4532   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4533   finally { jj_save(9, xla); }
4534  }
4535 
4536  private boolean jj_2_11(int xla) {
4537   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4538   try { return !jj_3_11(); }
4539   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4540   finally { jj_save(10, xla); }
4541  }
4542 
4543  private boolean jj_2_12(int xla) {
4544   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4545   try { return !jj_3_12(); }
4546   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4547   finally { jj_save(11, xla); }
4548  }
4549 
4550  private boolean jj_2_13(int xla) {
4551   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4552   try { return !jj_3_13(); }
4553   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4554   finally { jj_save(12, xla); }
4555  }
4556 
4557  private boolean jj_2_14(int xla) {
4558   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4559   try { return !jj_3_14(); }
4560   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4561   finally { jj_save(13, xla); }
4562  }
4563 
4564  private boolean jj_2_15(int xla) {
4565   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4566   try { return !jj_3_15(); }
4567   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4568   finally { jj_save(14, xla); }
4569  }
4570 
4571  private boolean jj_2_16(int xla) {
4572   jj_la = xla; jj_lastpos = jj_scanpos = token;
4573   try { return !jj_3_16(); }
4574   catch(LookaheadSuccess ls) { return true; }
4575   finally { jj_save(15